Періодичність видання:  12 випусків на рік
Заснований у 2002 році
Засновники: Національний університет біоресурсів та природокористування України
Видавець: Національний університет біоресурсів та природокористування України, кафедра птахівництва та дрібного твариннитцва.
Міжнародний стандартний номер: ISSN 2309-6659
Журнал індексується Google Scholar
Мова видання:  українська, російська
Тип видання: науково-виробниче
Інформація про журнал
Згідно постанови президії ВАК України № 1 05/6 від 06.10.2010 р. журнал  включений до переліку наукових фахових видань з сільськогосподарських та ветеринарних наук.
Журнал призначений для фахівців птахівничої галузі та птахівників-любителів, науковців,студентів. Тематична спрямованість ― висвітлення проблем сучасного птахівництва в країні та популяризація кращого світового досвіду. На його сторінках можна ознайомитися з технологіями утримання різних видів птиці на  птахофабриках і в умовах сільського двору.
Редакційна колегія:
В.П. Бородай, головний редактор, доктор сільськогосподарських наук; М.Є. Жеребов, перший заступник головного редактора; В.В. Мельник, заступник головного редактора, кандидат сільськогосподарських наук; Н.П. Пономаренко, відповідальний редактор, доктор сільськогосподарських наук; С.М. Базиволяк, заступник відповідального редактора, кандидат сільськогосподарських наук; О.Б. Бакуменко, депутат Верховної Ради України 8-го скликання
Р.І. Буряк, доктор економічних наук; Б.М. Вервейко, генеральний директор ТОВ «Фідлайф»
Д.А. Засєкін, доктор ветеринарних наук; Ю.В. Засуха, доктор сільськогосподарських наук
М.О. Захаренко, доктор ветеринарних наук; І.І. Ібатуллін, доктор сільськогосподарських наук
О.О. Катеринич, доктор сільськогосподарських наук; В.К. Костюк, доктор ветеринарних наук
М.Я. Кривенок, доктор сільськогосподарських наук; О.П. Мельник, доктор ветеринарних наук; В.В. Отченашко, доктор сільськогосподарських наук; С.Ю. Рубан, доктор сільськогосподарських наук; М.І. Сахацький, доктор біологічних наук; Н.М. Сорока, доктор ветеринарних наук; В.А. Томчук, доктор ветеринарних наук; М.І. Цвіліховський, доктор ветеринарних наук; О.М. Якубчак, доктор ветеринарних наук; П.Ф. Сурай, доктор біологічних наук (Годолло, Угорщина); В.І. Фісінін, доктор сільськогосподарських наук (РФ)
Е. Робертсон, експерт  з годівлі та утримання птиці компанії “BIOMIN” (Австрія); У. Ашаш, доктор ветеринарних наук (Израїль).
Директор редакції – О.І. Горностай
Провідний фахівець – Н.Л. Ковальчук