Колектив ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок підсумовує здобутки наукової діяльності за 2018 рік

18 грудня 2018 року відбулось розширене засідання Вченої ради Інституту на якому заслухали звіти структурних підрозділів та підвели підсумки роботи за рік. Доповідачами були: д.б.н. Ю. М. Косенко, к.б.н. З.С. Засадна, Л. К. Самарська, к.вет.н. У. І. Тесарівська, к.с.-г.н. Т. Р. Левицький, д.вет.н. О. Л. Тішин, д.вет.н. М. І. Жила, к.вет.н. І. П. Патерега, д.вет.н. І. М. Кушнір, В. В. Регенчук, к.б.н. О. І. Чайковська, д.вет.н. В. П. Музика.

Підсумовуючи результати діяльності Інституту із звітом виступив директор, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Коцюмбас І. Я. у своєму виступі відзначив вагомі доробки колективу за поточний рік у всіх напрямках діяльності, водночас акцентував увагу на проблемах, які потребують нагального вирішення. Зокрема, наголосив, що враховуючи існуючі вимоги та підходи до формування рейтингу закладів науки України, потрібно працювати над збільшенням кількості публікацій, що мають відповідний статус в наукометричних базах Scopus та Web of Science. Для вирішення цього завдання необхідно науковцям активізувати підготовку статей відповідного рівня для публікації у цих виданнях, від яких залежить формування рейтингу Інституту та успішне проходження атестації у МОН України.

Вагомим доробком колективу Інституту за звітний період 2018 рік стало нагородження його «Зіркою Якості» та присвоєння звання «КРАЩЕ ПІДПРИЄМСТВО КРАЇНИ» за незмінно високу якість і досягнення переваги в бізнесі серед підприємств, що працюють в Україні, серед всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності.

Рейтинг складався на базі офіційних даних Державних статистичних органів України та виключав вплив людського фактору в прийнятті рішення. Це єдина в Україні система визначення лідерів, які досягли переваги в бізнесі, на основі принципу ранжирування показників діяльності підприємства неупереджена, комплексна, об’єктивна, прозора оцінка. Співорганізаторами Національного Рейтингу якості товарів і послуг «Зірка Якості» є Комітет Економічного Розвитку і Колегія з’їздів – це дві всесвітньо відомі, незалежні бізнес-об’єднання і дослідницькі організації, які працюючі в суспільних інтересах, глибоко аналізують і обґрунтовують рішення найбільш актуальних на сьогодні питань.

На початку листопада в рамках святкування 100-річчя Національної академії аграрних наук України були проведені урочисті збори на яких президент академік НААН Я. М. Гадзало відзначив, що кожне галузеве міністерство має свій арсенал нагород для найбільш видатних фахівців своєї справи. Приємною новиною для колективу інституту стало, нагородження Національною академією аграрних наук України директора ДНДКІ д.вет.н., професора, академіка НААН І. Я. Коцюмбаса знаком імені «К. Д. Ушинського» (наказ № 46-к від 20 вересня 2018 р.).

Так наукова еліта України відзначила вагомий особистий внесок Ігоря Ярославовича в у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну, сумлінну, плідну науково-педагогічну діяльність та високу професійну майстерність, створення наукової школи «Фармако-токсикологічних досліджень ветеринарних засобів».

Нагороду вручив член президії Відділення ветеринарної медицини НААН, директор Інституту біології тварин НААН, академік В. В. Влізло.

Ім’я видатного педагога К. Д. Ушинського не випадково пов’язано з вищою нагородою в галузі освіти і науки. Костянтин Дмитрович Ушинський півтора століття тому став найбільшим реформатором вітчизняної освіти, творцем нового, демократичного напряму в світовій освітянській науці, фактично, його ідеї прокладають шлях розвитку інноваційної педагогіки XXI століття.

Колектив Інституту щиро вітає директора з отриманням нагороди!

Бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги, впевненого поступу в підкоренні нових вершин і здобутків, незгасимої енергії та невтомності в повсякденній відповідальній роботі на благо нашого Інституту та України.