2011 рік:

Методичні вказівки:

1. Визначення вмісту натрій монензину в кормах та преміксах мікробіологічним методом

2. Визначення саліноміцину натрію в лікувальних кормах та преміксах

3. Визначенню вмісту амоксициліну в лікувальних кормах та преміксах мікробіологічним методом

2012 рік:

Методичні вказівки:
1.  Визначення нешкідливості полімерних виробів з використанням тест-об’єкту сперміїв бугая: Методичні рекомендації подані на затвердження ТК 132 «Засоби захисту тварин,корми та кормові добавки» / Музика В. П., Атаманюк І. Є., Чайковська О. І., Панич О. П., Остапів Д. Д.
2.  Мікробіологічні дослідження при акушерсько-гінекологічних захворюваннях с.-г. тварин: Методичні рекомендації подані на затвердження ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» / Стравський Я. С., Панич О. П., Атаманюк І. Є.
3.  Визначення вмісту мадураміцину в лікувальних кормах та преміксах  мікробіологічним методом.
4.  Мастити у свійських тварин (діагностика, лікування, профілактика).