Національна референс-лабораторія з контролю залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних препаратів та кормових добавок

Створення Національної референс-лабораторії з контролю залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних препаратів та кормових добавок (в подальшому – референс-лабораторія), в складі Державного науково-дослідного контрольного інституту, погоджено Державною ветеринарною та фіто санітарною службою України і затверджено наказом №40 від 15 квітня 2016 року. Референс-лабораторія була створена для проведення наукових досліджень у галузі контролю за вмістом залишкових кількостей діючих речовин та метаболітів зареєстрованих ветеринарних препаратів та кормових добавок, а також заборонених національним законодавством стимуляторів росту у продуктах тваринного походження. Вищезгадана діяльність була спрямована на виконання  статей Закону про ветеринарну медицину України зокрема статей 17, 61 та 65 та інших, діючих на той час, підзаконних актів.

Референс-лабораторія була створена на базі Лабораторії інструментальних методів досліджень, яка входила до складу Випробувального центру ДНДКІ ветпрепаратів (в подальшому – Випробувальний центр). Відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства, Випробувальний центр акредитовано Національним агентством з акредитації України (в подальшому НААУ), на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Зміни в національному законодавстві які стосуються сфери діяльності лабораторії розширили вимоги національного законодавства, і встановили нові критерії оцінки вповноважених та референс-лабораторій. На дотримання чинних вимог, зокрема постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2019 р. № 10 «Про затвердження Порядку та критеріїв уповноваження акредитованих лабораторій, у тому числі референс-лабораторій, та Порядку перевірки дотримання уповноваженими акредитованими лабораторіями, у тому числі референс-лабораторіями, критеріїв уповноваження та позбавлення такого уповноваження», референс-лабораторія одержала акредитацію ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019, та була визнана Державною службою з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, як така, що відповідає критеріям уповноваження референс-лабораторій (наказ №13 від 06.01.2022 р.). Напрямки діяльності референс-лабораторії також узгоджено з актуальною версією Закону про ветеринарну України, та Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя тварин», Закону України «Про безпечність та гігієну кормів», постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 648 «Порядок проведення арбітражних лабораторних досліджень (випробувань) та врахування їх результатів для цілей державного контролю», та іншим чинним національним законодавством.

 

Основні напрямки діяльності

 1. Участь у розробці, апробації та корекції заходів, передбачених Загальнодержавною цільовою економічною програмою проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі.
 2. Збір та аналіз інформації щодо діючих світових максимально допустимих рівнів (МДР) залишків зареєстрованих субстанцій ветеринарних препаратів, чутливості методів контролю заборонених субстанцій та надання рекомендацій Державній службі з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів для встановлення національних МДР.
 3. Оцінка можливих ризиків від застосування нових зареєстрованих ветеринарних препаратів, пов’язаних із впливом їх залишків та метаболітів на показники безпеки продуктів тваринного походження.
 4. Співпраця з вітчизняними установами, підпорядкованими іншим міністерствам і відомствам, з метою координації заходів, спрямованих на зменшення ризиків потрапляння у харчові продукти залишкових кількостей ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин.
 5. Науковий супровід розробки щорічного плану державного моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження та кормах, його корекція і узгодження.
 6. Розробка, апробація, валідація та впровадження у відповідних лабораторіях, що знаходяться у сфері управління Державної служби з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, нових ефективних методик контролю залишків ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження, кормах і кормових добавках.
 7. Апробація та адаптація до умов вищезазначених лабораторій нових сучасних методик, тест-систем та обладнання, які застосовуються в галузі контролю за вмістом залишкових кількостей ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках.
 8. Адаптація розроблених методик до умов лабораторій, проведення досліджень в окремих видах сільськогосподарської продукції та кормах, передбачених щорічним планом державного моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин.
 9. Проведення навчання, стажування та атестації працівників лабораторій, що знаходяться у сфері управління Державної служби з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, у галузі методів контролю залишкових кількостей ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках.
 10. Розробка та атестація стандартних зразків матриць продуктів тваринного походження для перевірки придатності та прецизійності методик визначення залишків ветеринарних препаратів.
 11. Участь в організації раундів професійного тестування для працівників лабораторій, сфери управління Державної служби з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в галузі методів контролю залишкових кількостей ветеринарних препаратів і забруднюючих речовин у тваринах, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках.
 12. Розробка методик контролю залишків нових фармакологічних субстанцій або нових лікарських форм препаратів для ветеринарії.
 13. Вивчення біоеквівалентності нових ветеринарних препаратів шляхом порівняння їх фармакокінетики з патентованими ветеринарними препаратами з метою встановлення науково обґрунтованих пропозицій щодо їх каренції.
 14. Перевірка (а в разі необхідності – проведення додаткових досліджень) з метою підтвердження оптимального періоду виведення залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у межах процедури реєстрації нових ветеринарних препаратів.
 15. Проведення арбітражних досліджень вмісту залишкових кількостей ветеринарних препаратів, заборонених фармакологічних субстанцій та їх метаболітів у тваринах, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках вітчизняного та закордонного виробництва.
 16. Участь у європейських та міжнародних наукових форумах із питань контролю за вмістом у продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках залишкових кількостей ветеринарних препаратів, заборонених субстанцій, забруднювачів та їх метаболітів.
 17. Співпраця з міжнародними науковими, урядовими та незалежними організаціями, що працюють в галузі контролю за вмістом у продуктах тваринного походження залишкових кількостей ветеринарних препаратів, заборонених субстанцій та їх метаболітів.
 18. Створення електронних баз даних щодо фізико-хімічних властивостей та біологічної активності лікарських субстанцій, метаболітів, методів їх контролю у живих тваринах, продуктах тваринного походження, кормах і кормових добавках.
 19. Проведення досліджень з метою вивчення ефективності сучасних антимікробних препаратів для продовження їх використання за мінімального ризику розвитку резистентності, впровадження нових субстанцій і пошук альтернативних шляхів, які можуть бути використані в тваринництві для заміни антимікробних агентів.

Структура референс-лабораторії

У складі референс–лабораторії функціонують:

а) підрозділ клініко-фармацевтичної аналітики, який проводить комплексне дослідження ветеринарних препаратів, з метою встановлення науково обґрунтованих пропозицій щодо термінів каренції після їх застосування, а також досліджує ефективність нових препаратів шляхом вивчення їх біоеквівалентності;

б)підрозділ контролю залишкових кількостей ветеринарних препаратів, який проводить наукові дослідження вмісту у продуктах тваринного походження (молоці, м’ясі, яйцях, аквакультурі тощо) залишкових кількостей діючих речовин та метаболітів зареєстрованих ветеринарних препаратів та кормових добавок.

Окремим напрямком роботи підрозділу є контроль безпеки продукції бджільництва, діяльність якого спрямована на дотримання ветеринарно-санітарних вимог до меду та продуктів бджільництва за показниками їх якості та безпеки через контроль у них залишків ветеринарних препаратів, заборонених та небажаних речовин відповідно до вимог діючого національного та міжнародного законодавства. Вищезазначену діяльність спрямовано на впровадження законодавства, пов’язаного з ефективним використанням у бджільництві антимікробних та протипаразитарних агентів відповідно до стандартів МЕБ та для допомоги у боротьбі з використанням неліцензованої та контрафактної продукції.

Представлення наукових розробок в галузі контролю за показниками меду під час наукової конференції в рамках програми XXXXVI Міжнародного Конгресу з бджільництва Апімондія, Вересень 2019 року, Монреаль.

Контакти лабораторії

Національна референс-лабораторія з контролю залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних препаратів та кормових добавок

Засадна Звенислава Станіславівна

Завідуюча лабораторією – кандидат біологічних наук.

тел. (032) 252-31-52

e-mail: dzasadna@scivp.lviv.ua

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7215-0161

Google Scholar Profile: https://scholar.google.com/citations?user=8cg2brMAAAAJ&hl=uk

ResearchGate Profile: https://www.researchgate.net/profile/Zvenyslava-Zasadna

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dzvinka-zasadna-4393331b/

Сектор клініко-фармацевтичного аналізу

Мелікян Світлана Мікаелівна

Завідуюча сектором – кандидат біологічних наук.

тел. (032) 252-31-52

e-mail: smelicyan@scivp.lviv.ua