Сектор реєстрації зразків та оформлення документів

РИВАК Ростислав Орестович

 

Завідувач сектору, кандидат сільськогосподарських наук.

E-mail: ro.stik@ukr.net

 

Сектор функціонує у складі Випробувального центру ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, акредитований Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (Атестат акредитації від 20.01.2024 р. № 20461);

У секторі впроваджено систему менеджменту згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Персонал сектору керується політиками ВЦ щодо неупередженості, збереження конфіденційності інформації, отриманої або створеної під час проведення випробувань, чинними нормативними документами та документами системи менеджменту ВЦ щодо приймання зразків ветпрепаратів, кормів, кормових добавок, преміксів та харчових продуктів, їх реєстрації в електронній системі та документування проходження зразків та результатів випробувань.

 

Функції сектору:

  • приймання запитів, супровідних документів і зразків продукції від заявників, погодження з профільними лабораторіями можливості і термінів виконання замовлень;
  • здійснення реєстрації наданих заявником документів і зразків в електронній базі даних;
  • забезпечення шифрування зразків і передача їх у профільні лабораторії для проведення досліджень (випробувань) із відповідними супровідними документами;
  • здійснення взаємозв’язку із замовниками, документообігу стосовно запитів, а саме, оформлення договорів на виконання робіт, рахунків, актів здавання-приймання робіт;
  • оформлення експертних висновків (протоколів випробувань), погодження їх з профільними лабораторіями, затвердження керівництвом;
  • контролювання функціонування електронної бази з реєстрації зразків та супровідних документів;
  • придбання та актуалізація нормативної документації на продукцію та методи випробувань;
  • актуалізація, розповсюдження і архівування документів систем менеджменту згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 та ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017.