Кушнір Ігор Михайлович

Завідувач лабораторії – доктор ветеринарних наук.

Тел. (032) 231-80-92,

Е-mail: ikushnir@scivp.lviv.ua

Структура  лабораторії

До складу лабораторії входять сектор: сектор контролю препаратів для птхівництва і м’ясоїдних – завідувач – с. н. с. О. Б. Басараб.

Лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Головним завданням роботи лабораторії є проведення мікробіологічного контролю якості та безпечності ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок, проведення випробувань при реєстрації ветеринарних лікарських засобів, розробка та апробація нових методів контролю дезінфікуючих засобів, ветеринарних лікарських засобів, нестерильних лікарських форм ветеринарних препаратів (порошків, таблеток, лініментів, мазей) на мікробіологічну чистоту, визначення антимікробної активності препаратів рослинного і хімічного походження, проведення експертизи вітчизняних нормативних документів на відповідність вимогам біологічної безпеки, а також проведення роботи по державному контролю за якістю ветеринарних препаратів на стадії виробництва, зберігання та реалізації. Для цього використовуються національні та гармонізовані з європейськими і міжнародними нормативними документами стандарти та методики, які у поєднанні з застосуванням сучасного мікробіологічного обладнання дають змогу підвищити якість проведених досліджень. Дотримання якості мікробіологічних досліджень гарантується впровадження у лабораторну практику вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Співробітниками лабораторії проводиться науково-дослідна робота у співпраці з провідними установами України: Львівським національним університетом ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького та Львівським національним університетом імені Івана Франка у дослідженні пробіотичнх властивостей молочнокислих бактерій та у розробленні інструментальних методів при проведенні мікробіологічних досліджень, зокрема визначенні механічних мікрочастинок у стерильних ветеринарних лікарських засобах, матеріали якої захищені міжнародним патентом на винахід, а також у розробленні мікробіологічних методів контролю протимікробних препаратів, виготовлених на основі нанотехнологій.

 Функції лабораторії

  • Розробка системи контролю ветеринарних препаратів за мікробіологічними показниками.
  • Розробка методів контролю пробіотичних кормових добавок для продуктивних та непродуктивних тварин.
  • Дослідження ефективності біологічно активних препаратів мікробного походження.
  • Удосконалення методів контролю нестерильних лікарських форм (порошків, таблеток, лініментів, мазей) на мікробіологічну чистоту.
  • Розробка інструментальних методів визначення безпечності та стерильності ін’єкційних препаратів.
  • Дослідження бактерицидної активності дезінфікуючих засобів.
  • Розробка методів контролю ефективності вакцин проти вірусних захворювань птиці.
  • Вивчення ефективності та розробка методів контролю кормових сумішей та препаратів, виготовлених на основі нанотехнологій.
  • Експертиза вітчизняних нормативних документів на відповідність вимогам біологічної безпеки.
  • Доклінічні та клінічні випробування пробіотичних кормових добавок.
  • Апробація нових вітчизняних та зарубіжних ветеринарних препаратів.
  • Сертифікаційні випробування ветеринарних препаратів та кормових добавок.
  • Державний контроль за якістю ветеринарних препаратів на стадії виробництва, зберігання та реалізації.

Перелік послуг, які можуть надаватись лабораторією бактеріологічного контролю якості і безпечності ветеринарних препаратів юридичним і фізичним особам