С К Л А Д

Вченої ради Державного науково-дослідного контрольного

інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок

1. СТИБЕЛЬ Володимир Володимирович в. о. директора Інституту, доктор ветеринарних наук – Голова Вченої ради.
2. МУЗИКА Віктор Павлович, заступник директора Інституту по науковій роботі, доктор ветеринарних наук – заступник голови Вченої ради.
3. БРЕЗВИН Оксана Марківна, вчений секретар Інституту, доктор ветеринарних наук – секретар Вченої ради.
4. ВЕЛИЧКО Володимир Олександрович, головний науковий співробітник, доктор ветеринарних наук.
5. ЗАСАДНА Звенислава Станіславівна, завідувачка Національної референс-лабораторії з контролю залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних препаратів та кормових добавок, кандидат біологічних наук.
6. КОЦЮМБАС Ігор Ярославович, завідувач відділу фармакології та імуноморфології, доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН.
7. КОСЕНКО Юрій Михайлович, заступник директора Інституту з питань зовнішньоекономічних зв’язків та міжнародної наукової інтеграції, Голова Національного агенства ветеринарних препаратів та кормових добавок, доктор  біологічних наук.
8. КОРОБОВА Ольга Вячеславівна, завідувач лабораторією високоефективної  рідинної хроматографії, кандидат біологічних наук.
9. КУШНІР Ігор Михайлович, завідувач лабораторією бактеріологічного контролю якості і безпечності ветпрепаратів, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник.
10. ЛЕВИЦЬКИЙ Тарас Романович, заступник директора Інституту з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветеринарній медицині, кандидат сільськогосподарських наук.
11. ПАТЕРЕГА Ігор Петрович, завідувач лабораторією фармакології та токсикології, кандидат ветеринарних наук.
12. П’ЯТНИЧКО Оксана Михийлівна, завідувач сектору біохімії, кандидат сільськогосподарських наук.
13. РИВАК Галина Петрівна, завідувач лабораторією контролю кормових добавок та преміксів, кандидат сільськогосподарських наук.
14. СОБОДОШ Олеся Йосипівна, старша наукова співробітниця, Голова профспілкового комітету Інституту, кандидат ветеринарних наук.
15. СТЕЦЬКО Тарас Іванович, завідувач лабораторією контролю хіміотерапевтичних препаратів, кандидат сільськогосподарських наук.
16. ТЕСАРІВСЬКА Уляна Іванівна, завідувач відділу держконтролю, стандартизації і сертифікації, доктор ветеринарних наук.
17. ТІШИН Олександр Леонідович, завідувач сектору контролю протипаразитарних препаратів, доктор ветеринарних наук.
18. ЧАЙКОВСЬКА Олександра Іллівна, завідувач сектору наукової інформації та стандартизації, головний редактор, кандидат біологічних наук.
19. ЯНОВИЧ Дмитро Вадимович, заступник директора Інституту з питань наукового забезпечення системи якості випробувань, доктор сільськогосподарських наук.

Фотокопія документа