Експерна комісія ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок:

голова комісії – В. П. Музика, заступник директора Інституту, д.вет.н.
члени комісії:
1. Д. В. Янович, заступник директора Інституту, д. с.-г. н.;

2. І. М. Кушнір, завідувач лабораторією, д. в. н.
3. О. І. Чайковська, головний редактор, к. б. н.;
4. О. М. Брезвин вчений секретар, д. в. н.;

Розгляд наукових статей на засіданнях експертної комісії проводити згідно наказу № 21 від 18. 02. 2013 року.