КОШЕЛЮК Ірина Іванівна

 

Головний бухгалтер

тел. +380 32 252-27-83

dndki.zvit@gmail.com

 

ЦИЦИК Наталія Миколаївна

 

Заступник головного бухгалтера

тел. +380 32 252-27-83

buhalter@scivp.lviv.ua

 

Основними завданнями відділу є:

  1. ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності ДНДКІ ветпрепаратів та складання фінансової звітності;
  2. забезпечення дотримання фінансового та бюджетного законодавства у діяльності Інституту та виконання норм національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;
  3. забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів;
  4. організація та проведення тендерних закупівель, ведення звітності та обліку проведених операцій;
  5. інвентаризація необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
  6. аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо дебіторської та кредиторської заборгованостей;
  7. здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час фінансових перевірок та аудитів, проведених уповноваженими органами держави.