•  Організація розроблення та експертиза технічних регламентів, національних та міждержавних стандартів, технічних завдань стосовно термінології, виробництва, методів контролювання, випробувань, транспортування, зберігання лікарських засобів (хіміотерапевтичних, біологічних, дезінфікуючих, антисептичних), продуктів харчування тваринного походження, кормів та кормових добавок для продуктивних та непродуктивних тварин, послуг у сфері ветеринарної медицини з метою стандартизації, гармонізації до вимог СОТ та ЄС.
 • Підготовка повідомлень (нотифікацій) та коментарів торговим партнерам України згідно з вимогами Угод Світової організації торгівлі за процедурою діяльності національного інформаційного центру ISONET WTO.
 • Співпраця з органами стандартизації, підприємствами (організаціями) – користувачами стандартів, об‘єднаннями споживачів, випробувальними центрами, органами з оцінювання відповідності та з іншими заінтересованими сторонами.
 • Створення та ведення фондів нормативних документів, науково-технічної літератури, нормативно-правових актів.
 • Надання науково-методичної і консультативної допомоги іншим суб‘єктам стандартизації та користувачам стандартів, споживачам за умовами згідно з чинним законодавством України.
 • Організація технічного нагляду за розробленням тем у сфері стандартизації, закріпленої за технічним комітетом (надалі ТК), надання методичної допомоги і пропозицій виконавцям і замовникові цих тем.
 • Організація та проведення семінарів, науково-практичних конференцій тощо.
 • Організація видавництва та розповсюдження інформаційних матеріалів та документів, що стосуються діяльності Інституту та ТК стандартизації в друкованих та електронних засобах масової інформації.
 • Підготовка документів та матеріалів щодо діяльності Інституту та секретаріату технічного комітету у сфері стандартизації для розгляду Держспоживстандартом України.
 • Організація розгляду нормативних документів, методичних рекомендацій, інструкцій зацікавленими організаціями.
 • Визначення пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів.
 • Організація роботи з реєстрації та обліку стандартів, комплектація та зберігання контрольних екземплярів стандартів, інших стандартизованих документів, інструкцій, методичних рекомендацій, здійснення аналізу щодо застосування стандартів, інструкцій, методичних рекомендацій.
 • Ведення діловодства реєстрації НД, внесення змін та їх вилучення за строком дії.
 • Участь у дослідно-конструкторських та експериментальних роботах, необхідних для розробки стандартів, вивчення передового вітчизняного та зарубіжного досвіду, реалізація рекомендацій міжнародних організацій зі стандартизації.
 • Інформаційне забезпечення підрозділів Інституту документами з стандартизації, громадсько-політичною, науково-технічною, економічною та іншою літературою, а також бібліографічними матеріалами про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки та передового виробничого досвіду.
 • Комплектація бібліотечного фонду згідно з профілем Інституту тематичними планами книжкових видавництв і каталогів періодичних підписних видань.
 • Проведення патентних досліджень завдань тематичного плану згідно з вимогами ДСТУ 3575-97 “Основні положення та порядок проведення”, ДСТУ 3574-97 “ Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення”, результати яких засвідчують техніко-технологічний і правовий стан наукової розробки.