Музика Віктор Павлович

Завідуючий лабораторією – доктор ветеринарних наук.

Тел. (032)252-11-71,

231-64-13, 231-61-12

E-mail: vmuzyka@scivp.lviv.ua 

Історія лабораторії

До складу лабораторії входить сектор антибіотиків – завідувач – к. с.-г. н. Т. І. Стецько.

Лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IES 17025.

Функції лабораторії

 • розробка та гармонізація методів контролю якості й ефективності хіміотерапевтичних препаратів, що застосовуються при незаразних хворобах;
 • розробка методів визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у сировині та продуктах тваринного походження;
 • розробка методів визначення вмісту антибіотиків – стимуляторів росту та інших антимікробних речовин в кормах та преміксах;
 • проведення моніторингу антибіотикорезистентності мікроорганізмів –збудників основних інфекційних захворювань с.-г. тварин та птиці;
 • розробка нових хіміотерапевтичних препаратів для лікування незаразних хвороб сільськогосподарських тварин і птиці;
 • експертиза нормативної документації на вітчизняні ветеринарні хіміотерапевтичні препарати;
 • розробка методів діагностики, профілактики та лікування маститів в корів, удосконалення заходів профілактики їх неплідності;
 • контроль існуючих та розробка нових препаратів, які застосовуються при відтворенні сільськогосподарських тварин;
 • проведення державного контролю за дотриманням технологій виготовлення, зберігання та реалізації ветеринарних препаратів, кормів, преміксів та кормових добавок, вибірковий контроль ветеринарних хіміотерапевтичних  препаратів.

Колективом лабораторії розроблено, гармонізовано та впроваджено у виробничу практику ряд методів контролю ветеринарних хіміотерапевтичних препаратів, мікробіологічних скринінг-методів визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у сировині та продуктах тваринного походження, мікробіологічних методів визначення вмісту антибактеріальних речовин у кормах, преміксах та кормових добавках, методів визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин, мікробіологічні методи визначення активнодіючих речовин антимікробних препаратів, методів профілактики та лікування субклінічного маститу в корів. За результатами проведених досліджень розроблено 18 методичних вказівок та рекомендацій. Співробітники лабораторії є авторами та співавторами більше, ніж300 наукових статей. Ними розроблено18 ТУ У на ветеринарні препарати, отримано 6 патентів та авторських свідоцтв, 12 СОУ  та 8 ДСТУ.

Співробітники лабораторії постійно надають науково-методичну допомогу підприємствам, господарствам і установам ветеринарної медицини України по виробництву, зберіганню, контролю та  застосуванню ветеринарних  препаратів, кормів, преміксів та кормових добавок, а також приймають активну участь у роботі вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів з проблем ветеринарної медицини та сучасних технологій ведення тваринництва.

Колектив лабораторії контролю препаратів при незаразних хворобах  підтримує тісні зв’язки з науковцями Львівського національного  університету  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського національного аграрного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, Інституту біології тварин НААН, Інституту землеробства та тваринництва Західного регіону НААН, Інститутом ветеринарної медицини НААН, Державним науково-контрольним інститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів та іншими вузами і науково-дослідними установами України та інших країн.

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Контролюємо

 • якість антимікробних хіміотерапевтичних препаратів на відповідність вмісту чи активності діючої речовини(н), задекларованих в нормативній документації, при реєстрації нових та вибірковому контролі вже зареєстрованих препаратів, а також при арбітражній перевірці;
 • клінічні випробування представлених на реєстрацію нових хіміотерапевтичних препаратів на дослідних тваринах ;
 • сертифікаційні випробування комбікормів та преміксів на присутність в їх складі антимікробних речовин;
 • держконтрольні перевірки підприємств ветеринарної медицини на відповідність виробництва, маркування, фасування, умов зберігання та транспортування ветпрепаратів, комбікормів, преміксів та кормових добавок.

Розробки лабораторії
І.Стандарти:

 • СОУ «Комбікорми, премікси, кормові добавки. Визначення вмісту цинкбацитрацину»;
 • СОУ «Комбікорми, премікси, кормові добавки. Визначення вмісту флавофосфоліполу»;
 • СОУ «М’ясо і м’ясопродукти. Мікробіологічний метод визначення антибіотиків у м’ясі та м’ясопродуктах (6-чашковий)»
 • СОУ «М’ясо і м’ясопродукти. Мікробіологічний метод визначення антибіотиків у м’ясі та м’ясопродуктах (4-чашковий)»
 • СОУ «Сировина тваринного походження. Визначення залишкових кількостей антибіотиків скрінінг методом в продуктах тваринного походження»
 • СОУ «Молоко та молокопродукти. Метод визначення кількості соматичних клітин»
 • СОУ «Штучне осіменіння. Метод визначення токсичності полімерних виробів з використанням тест-об`єкту сперми бугаїв.»
 • СОУ «Штучне осіменіння. Вазелін ветеринарний».Взамін ГОСТ 13037-84
 • СОУ «Сировина і продукти тваринного походження. Середовище живильне для скринінг-методу визначення залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва»
 • СОУ «Комбікорми, премікси і кормові добавки. Визначення вмісту тилозину»
 • СОУ «Комбікорми, премікси і кормові добавки. Визначення вмісту авопарцину»
 • СОУ «Сперма бугаїв нативна. Методи досліджень» на заміну ГОСТ 26029-83
 • ДСТУ «Сперма бугаїв нерозбавлена”. Методи біологічного контролю»
 • ДСТУ «Сперма бугаїв нерозбавлена”. Методи фізичного контролю»
 • ДСТУ «Сперма бугаїв нерозбавлена”. Методи морфологічного контролю»
 • ДСТУ «Сперма бугаїв нерозбавлена”. Методи біологічного контролю»
 • ДСТУ “Дезінфекція посудин Дюара та біосховищ. Методи контролю якості дезінфекції.”

II.Методичні вказівки:

 • затверджені на засіданні ТК 132 “Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки” , згідно протоколу №29 від 10.12.2007р.
 • визначення антибіотиків (цинкбацитрацину, флавофосфоліполю, авопарцину, вірджіоміцину, тилозину, хлор тетрацикліну, тетрацикліну, окситетрацикліну, тіамуліну). у комбікормах, преміксах та кормових добавках,
 • визначенн? залишків антимікробних препаратів у молоці, свіжому та замороженому м`ясі;
 • визначення залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва за допомогою Премі Тесту;
 • визначення антибіотиків у комбікормах, преміксах та кормових добавках за допомогою Премі Тесту;
 • визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків;
 • рекомендації по профілактиці та лікуванню субклінічного маститу у корів.
 • ІІІ. Хіміотерапевтичні препарати
 • бороцин 4% (для лікування колібактеріозу та сальмонельозу птиці),
 • методек та метрофлок (для лікування ендометритів у коров),
 • декомаст (для лікування маститів у коров).,
 • декомсан (для санації сперми бугаїв),
 • гентадекс (для санації сперми кнурів),
 • флудерм ( для гнійно-некротичних уражень шкіри)

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ

Участь у семінарах, конференціях

Публікації 

Перелік платних послуг, які можуть надаватись лабораторією юридичним і фізичним особам