Стецько Тарас Іванович

Завідуючий лабораторією – кандидат сільськогосподарських наук.

Тел. (032) 231-64-13,

E-mail: stetskot@ukr.net

Структура  лабораторії

До складу лабораторії входять два сектори: сектор антимікробних препаратів і сектор контролю протипаразитарних препаратів – завідувач – док, вет наук. О.Л.Тішин.

Лабораторія акредитована Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.

Функції лабораторії

Основними напрямами наукової роботи лабораторії є: клінічні дослідження нових хіміотерапевтичних препаратів для ветеринарної медицини на цільових видах тварин; контроль якості субстанцій та ветеринарних антимікробних препаратів щодо вмісту активно фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) при реєстрації та перереєстрації; розробка нових та удосконалення існуючих методів мікробіологічні скринінг-методи по визначенню вмісту антимікробних речовин у хіміотерапевтичних препаратах, лікувальних кормах та продукції тваринного походження; дослідження антибіотикорезистентності мікроорганізмів, збудників інфекційних захворювань у тварин; участь у дослідженнях з вивчення біоеквівалентності нових ветеринарних хіміотерапевтичних препаратів та встановлення періодів їх виведення з організму цільових видів продуктивних тварин.

Наукові співробітники лабораторії проводять експертну оцінку нормативних документів, реєстраційних досьє на вітчизняні та зарубіжні хіміотерапевтичні препарати щодо їх відповідності вимогам чинного законодавства. Фахівцями лабораторії надається кваліфікована науково-методична, консультативна допомога спеціалістам ветмедицини щодо ефективного та раціонального використання хіміотерапевтичних препаратів та попередження розповсюдження антибіотикорезистентності.

Основні напрями досліджень сектору контролю протипаразитарних препаратів (завідувач О.Л. Тішин): проведення апробацій на базі агропідприємств нових протипаразитарних препаратів вітчизняного та імпортного виробництва, розробка, вдосконалення та гармонізація методів контролю їх якості; проведення експертної оцінки матеріалів нормативної документації на протипаразитарні препарати; удосконалення існуючих і розробка нових загальних підходів з організації клінічних досліджень препаратів для лікування та профілактики паразитарних інвазій у тварин.

Колективом лабораторії розроблено, гармонізовано та впроваджено у виробничу практику ряд методів контролю ветеринарних хіміотерапевтичних препаратів, мікробіологічних скринінг-методів визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у сировині та продуктах тваринного походження, мікробіологічних методів визначення вмісту антибактеріальних речовин у кормах, преміксах та кормових добавках, методів визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин, мікробіологічні методи визначення активнодіючих речовин антимікробних препаратів, методів профілактики та лікування субклінічного маститу в корів.

Співробітники лабораторії постійно надають науково-методичну допомогу підприємствам, господарствам і установам ветеринарної медицини України по виробництву, зберіганню, контролю та  застосуванню ветеринарних  препаратів, кормів, преміксів та кормових добавок, а також приймають активну участь у роботі вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів з проблем ветеринарної медицини та сучасних технологій ведення тваринництва.

Колектив лабораторії контролю хіміотерапевтичних препаратів підтримує тісні зв’язки з науковцями Львівського національного  університету  ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського національного аграрного університету, Білоцерківського національного аграрного університету, Інституту біології тварин НААН, Інституту землеробства та тваринництва Західного регіону НААН, Інститутом ветеринарної медицини НААН, Державним науково-контрольним інститутом біотехнології і штамів мікроорганізмів та іншими вузами і науково-дослідними установами України та інших країн.

Методики досліджень

Проводимо

– визначення якості антимікробних хіміотерапевтичних препаратів на відповідність вмісту чи активності діючої речовини(н), задекларованих в нормативній документації, при реєстрації нових та вже зареєстрованих препаратів, а також при арбітражній перевірці;

– клінічні випробування представлених на реєстрацію нових хіміотерапевтичних препаратів на дослідних тваринах;

– сертифікаційні випробування комбікормів та преміксів на присутність в їх складі антимікробних речовин;

–  участь в дослідженні залишкових кількостей препарату та визначення біоеквівалентності препаратів.

Перелік послуг, які можуть надаватись лабораторією контролю хіміотерапевтичних препаратів юридичним і фізичним особам