Державний науково–дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок (ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок) здійснює функції секретаріату ТК 132. ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки» створено 16 квітня 1999 року, (наказ Держспоживстандарту України, № 185). До сфери діяльності ТК 132 відноситься стандартизація:
 • препаратів фармацевтичних, рослинних, хімічних, хіміофармацевтичних, субстанцій або їх комбінацій, косметичних, антисептичних,  дезінфектантів, інсекто–акарицидів,  дератизацидів тощо, які використовуються у ветеринарній  медицині та тваринництві;
 • кормів для сільськогосподарських та непродуктивних тварин;
 • кормових добавок (зерно фуражне, висівки та відходи переробки зерна, макухи, борошно макухове, шроти);
 • комбікормів збалансованих, кормосумішей, кормів комбінованих, пивної дробини, барди, паростків солоду, борошна кісткового кормового, м’ясо–кісткового, кров’яного, збагачувача кормового, борошна рибного, відходів рибних кормових;
 • кормів готових для непродуктивних тварин, кормових добавок – білку кормового, білково–вітамінно–мінерального концентрату, амінокислот, ферментів, вітамінів, макро– та мікроелементів, дріжджів кормових, жирів кормових, антибіотиків немедичного призначення;
 • продуктів тваринного походження (фармацевтичного призначення для ветеринарії, продуктів відтворення тварин, крові, залоз внутрішньої секреції, тваринних жирів).
До структури ТК 132 входять два підкомітети: «Засоби захисту тварин» і  «Корми для сільськогосподарських та непродуктивних тварин». Завданнями ТК 132 є:
 • участь у запровадженні в Україні нормативно-правових актів з метою усунення технічних бар’єрів у торгівлі та створення бази документів, відповідних директивам Європейського Союзу, шляхом розроблення національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, на ветеринарні препарати, корми та кормові добавки, продукти харчування, методи їх контролювання, безпечність;
 • участь у розробленні нормативних документів для запровадження в Україні, технічних регламентів, які базуються на директивах Європейського Союзу, що визначають якість, безпечність ветеринарних препаратів, кормів для тварин;
 • скасування чинних в Україні міждержавних стандартів та приведення їх у відповідність до угоди про технічні бар’єри в торгівлі СОТ;
 • безпечність обладнання, призначеного для застосування у ветеринарній медицині та тваринництві, удосконалення систем якості дезінфікуючих засобів та екологічної безпеки;
 • створення нормативної бази для виконання вимог технічних регламентів;
 • аналіз чинних міжнародних та європейських стандартів з метою  визначення їх пріоритетності для першочергового впровадження цих стандартів в Україні;
 • подання пропозицій щодо скасування міждержавних стандартів, пропозицій щодо формування галузевого плану  стандартизації.
Щороку ТК 132 розглядає 30–35 нормативних документів, розроблених співробітниками ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок та проводить експертизу понад 300 нормативних документів інших наукових установ України. ТК 132 співпрацює з Державним комітетом ветмедицини України, Держспоживстандартом України, зокрема ДП «УкрНДНЦ»,  ТК 149 «Ветеринарні біологічні препарати та засоби ветеринарної медицини для роботи з ними», ТК 158 «Тваринництво: технології, племінна справа та відтворення» та ТК 140 «Молоко, м’ясо та продукти їх переробки».