• Здійснення державного контролю за дотриманням вимог стандартів, фармакопейних статей, технічних умов, технологічних регламентів, ветеринарно-санітарних правил;
  • Здійснення контролю за виконанням міжнародних договорів України щодо забезпечення якості ветеринарних лікарських засобів, розробка методів контролю;
  • Стандартизація ветеринарних лікарських засобів, узгодження НД на серійний випуск, затвердження НД на дослідні партії ветеринарних препаратів та кормових добавок;
  • Сертифікація ветеринарних лікарських засобів, сировини і продуктів тваринного походження, атестація виробництв ветеринарних лікарських засобів, акредитація випробувальних лабораторій контролю якості ветеринарних препаратів та кормових добавок;
  • Експертиза наукових розробок, зразків НД та інших матеріалів на вітчизняні та імпортні ветеринарні препарати з метою їх реєстрації;
  • Апробація та проведення державних випробувань вітчизняних та імпортних препаратів, які реєструються в Україні;
  • Випробування ветеринарних лікарських засобів для вивчення їх ефективності і безпечності на базі науково-експериментальної лабораторії Інституту, базових та інших господарств;
  • Виявлення залишкових кількостей ветеринарних препаратів і токсикантів у сировині, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках;
  • Здійснення наукових та економічних зв’язків із зарубіжними Інститутами, підприємствами та установами з питань контролю, стандартизації, сертифікації, спільної розробки, виробництва, апробації, придбання та реалізації ветеринарних лікарських засобів та кормових добавок.
На території України ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, як провідна організація по стандартизації і сертифікації, здійснює організацію та контроль за якістю ветеринарних лікарських засобів на всіх стадіях, а саме: розробки, впровадження, виготовлення, зберігання, транспортування, застосування. У комплексі заходів, направлених на забезпечення високої якості ветеринарних препаратів та кормових добавок, велику роль відіграє сертифікація продукції, основне завдання якої полягає в досягненні безпечності й ефективності ветеринарних лікарських засобів. Для проведення сертифікації продукції для ветеринарної медицини і тваринництва в Україні створена відповідна нормативна правова база. Майже всі документи, які стосуються ветпрепаратів та кормових добавок, розроблені вченими нашого Інституту, затверджені на відповідному рівні і регламентовані у «Порядку сертифікації засобів захисту тварин, кормів і кормових добавок в Україні». Координація по організації і проведенні сертифікаційних досліджень покладена на наш Інститут, який акредитований Держстандартом України в Системі сертифікації УкрСЕПРО і на його базі створений Випробувальний Центр ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок з сертифікації засобів захисту тварин. Окрім цього, наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації № 185 від 16.04.99 р. на базі Інституту створений Технічний комітет № 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки», секція фармацевтичних ветпрепаратів Державної фармакологічної комісії ветмедицини Державного департаменту ветмедицини. Інститут визначений  національним референс-центром з моніторингу і визначення залишкових кількостей ветпрепаратів у сировині та готових продуктах тваринництва. Співробітниками ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок на стадії розробки і впровадження проведено експертизу та узгоджено 1143 комплекти науково-технічної документації на вітчизняні ветеринарні лікарські засоби та на стадії експертизи проведено державні випробування 1243 імпортних ветеринарних препаратів, кормових добавок та кормів для непродуктивних тварин.    Співробітниками Інституту щорічно здійснюється 40-90 держконтрольних перевірок якості ветеринарних лікарських засобів на різних стадіях: від розробки до зберігання, проводиться вибірковий контроль І50-400 серій препаратів для ветеринарної медицини, що дає можливість забезпечити їх високу якість, а також обстеження 35-40 підприємств з метою видачі заключення про наявність умов для виготовлення і реалізації ветеринарних препаратів та кормових добавок. Інститут бере участь і в міжнародній сертифікації з проведення обстежень виробництва іноземних фірм для права отримання сертифікату відповідності на продукцію, яка зареєстрована в Україні і поставляється на наш ринок. Співробітниками Інституту видано 12 монографій, 37 методичних рекомендацій, довідник ветпрепаратів і кормових добавок зарубіжного виробництва, опубліковано понад 900 наукових статей, отримано 24 патенти. На базі Інституту щорічно проводяться науково-практичні семінари, практикуми з підвищення кваліфікації для спеціалістів контрольних служб, установ, підприємств, організацій, які виробляють продукцію для потреб ветеринарної медицини і тваринництва. Щороку співробітники Інституту приймають участь у роботі 20-30 міжнародних симпозіумів, конгресів, конференцій, виставок.