Відділ фармакології та імуноморфології

Жила Микола Іванович

Завідувач лабораторії – доктор ветеринарних наук.

E-mail: mzhyla@scivp.lviv.ua

Тел. (032) 231-63-63 / (032) 252-11-10

Історія лабораторії імуноморфології

До складу лабораторії входить сектор біохімічних досліджень – зав. сектором – кандидат сільськогосподарських наук, П’ятничко О.М .

Лабораторія імуноморфології входить до складу Випробувального центру ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок, акредитована і зареєстрована у Реєстрі системи сертифікації  відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025: 2006 (ISO/IEC 17025: 2005). Одним з ключових завдань лабораторії є проведення досліджень з вивчення впливу ветеринарних препаратів та кормових добавок на морфофункціональний стан як органів імунної системи, так і організму тварин в цілому.

Функції лабораторії

 • комплексна оцінка впливу нових ветеринарних препаратів на організм тварин та птиці за імунологічними, гематологічними, біохімічними та патоморфологічними показниками на стадіях доклінічного і клінічного випробувань;
 •  здійснення імунотоксикологічного контролю нових ветеринарних препаратів;
 •  проведення контролю якості природних і синтетичних імуномодуляторів, тканинних препаратів та удосконалення методів їх контролю;
 • розробка нових схем і методів застосування імуномодуляторів з урахуванням морфофункціонального стану імунної системи тварин і птиці;
 • державний контроль за виробництвом, зберіганням та реалізацією ветеринарних препаратів;
 • експертна оцінка нормативних документів на ветеринарні препарати щодо відповідності вимогам чинного законодавства;
 • розробка і гармонізація методів контролю ефективності ветеринарних препаратів за показниками імунної та антиоксидантної систем;
 • визначення функціонального стану організму тварин і птиці за гематологічними, імунологічними, біохімічними та гістологічними показниками;
 • навчання спеціалістів контрольних та виробничих лабораторій ветеринарної медицини, наукових співробітників, аспірантів науково-дослідних і навчальних закладів щодо методів контролю якості ветеринарних препаратів та ефективного їх застосування;
 • консультативна допомога з питань контролю якості м’яса і м’ясопродуктів мікроструктурним методом та патоморфологічної діагностики захворювань тварин і птиці.

Робота лабораторії базується на сучасних та класичних гематологічних, патоморфологічних, гістологічних, гістохімічних, імунологічних та біохімічних методах досліджень. Співробітники лабораторії вдосконалюють та розробляють нові методи комплексної оцінки ефективності ветеринарних препаратів за показниками імунологічних і біохімічних параметрів, включаючи стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту організму тварин і птиці на стадіях доклінічного та клінічного випробувань. Здійснюють стандартизацію класичних імуногістохімічних та біохімічних мікро-методів, які впроваджують у практику для контролю токсичності ветеринарних препаратів різних фармакологічних груп.

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ

 • Гематологічні дослідження: визначення гемоглобіну крові, підрахунок еритроцитів, визначення гематокриту,визначення швидкості зсідання еритроцитів, підрахунок лейкоцитів, підрахунок лейкоцитарної формули;
 • Біохімічні дослідження:загальний білок сироватки крові, альбумін сироватки крові, білкові фракції сироватки крові, креатинін сироватки крові, сечовина сироватки крові, загальний холестерин сироватки крові, кальцій сироватки крові, фосфор сироватки крові, аспартат-амінотрансфераза сироватки крові, аланін-амінотрансфераза сироватки крові, лужна фосфатаза сироватки крові.
 • Гістологічні дослідження: фарбування гематоксиліном та еозином, за Ван-гізон;
 • Гістохімічні(за потребою): за Браше (окреме виявлення ДНК та РНК сумішшю метилового зеленого з піроніном), лужна фосфатаза, виявлення нуклеїнових кислот за методом Ейнарсона, фарбування мієлінових волокон за методом Вейгерта, виявлення загальних ліпідів за Мак-Манусом, ШИК реакція.

Основні результати роботи лабораторії імуноморфології

Участь у семінарах, конференціях

Публікації

Патенти

Платні послуги, які можуть надаватись лабораторією юридичними і фізичними особами