Вартість послуг

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ТА ЇХ ОРІЄНТОВНА ВАРТІСТЬ

Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок надає широкий спектр послуг з проведення досліджень продукції тваринного та рослинного походження, ветеринарних препаратів, кормових добавок, кормів, води, санітарно-гігієнічних досліджень, лабораторної діагностики хвороб тварин та птиці.

Національне агенство ветеринарних препаратів та кормових добавок

Прейскурант вартості робіт з наукової оцінки та реєстраційних випробувань ветеринарних препаратів та біоцидів з метою їх реєстрації в Україні

Вартість робіт з ветеринарної експертизи кормових добавок

Національна референс-лабораторія з контролю залишкових кількостей діючих речовин ветеринарних препаратів та кормових добавок

Лабораторія бактеріологічного контролю якості та безпечності ветеринарних препаратів

Лабораторія контролю кормових добавок та преміксів

Лабораторія контролю хіміотерапевтичних препаратів

Сектор контролю протипаразитарних препаратів

Лабораторія високоефективної рідинної хроматографії

Лабораторія клініко-біологічних досліджень

Лабораторія фармакології і токсикології

ДОКУМЕНТАЦІЯ

1. Договір

2. Лист-звернення

3. Заявка на проведення випробувань