06.08.2020 р.

Відбулося третє засідання Організаційного комітету з організації та проведення виборів директора ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, на якому було акредитовано спостерігача від Щебентовської О. М. та затверджений регламент зустрічей кандидатів на посаду директора з науковим колективом.