Випробувальний центр Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок акредитований відповідно до вимог:

 

  • ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 у сфері органолептичних, фізико-хімічних, електрофоретичних, мікологічних, імуноферментних, спектрометричних, радіологічних, хроматографічних, мікробіологічних, молекулярно-генетичних випробувань з визначення ГМО харчових продуктів рослинного та тваринного походження, води питної, антибіотиків, кормів, преміксів, кормових добавок, препаратів для потреб ветеринарної медицини, мінеральної сировини; гематологічні, біохімічні випробування крові та сироватки крові; гістологічні випробування органів і тканин (Атестат акредитації від 20.01.2024 р. № 20461);
  • ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017, як Провайдер перевірки професійного рівня лабораторій з випробувань: преміксів за показниками вмісту амінокислот та меду за показниками вмісту залишкових кількостей антимікробних препаратів та їх метаболітів (Атестат акредитації від 24 листопада 2021 р. № 50007).

Керівник Випробувального центру

Т.Р.Левицький

Тел. +38 (032) 252-19-69

E-mail: tlevytskyi@scivp.lviv.ua

Заступник керівника ВЦ, керівник з якості

Г.П.Ривак

Тел. (067) 675-83-14

E-mail: hryvak@scivp.lviv.ua

Заступник директора Інституту з якості випробувань

Д.В.Янович

Тел. +38 (032) 252-31-52

E-mail: dyanovych@ scivp.lviv.ua

 

Анкета замовника

Лист замовлення

Атестат акредитації

Політика конфіденційності

Правило прийняття рішень

Політика неупередженості

Сфера Акредитації 

Стратегія ВЦ МПР

 

Провайдер перевірки професійного рівня