АВТОБІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

КОЦЮМБАС Ігор Ярославович – доктор ветеринарних наук, професор, дійсний член (академік) Національної Академії Аграрних Наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, володар титулу «Doctor honoris causa»

Коцюмбас Ігор Ярославович відомий учений в галузі ветеринарної фармакології, токсикології та контролю за якістю і безпечністю ветеринарних препаратів.

Народився 10 травня 1953 р. у м. Львові.

У 1975 році закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту за спеціальністю ветеринарія. Після закінчення Інституту, з 1975 р. по 1981 р. працював старшим інженером Львівського відділення Інституту біохімії імені О. Палладіна.У 1981 р. поступив до аспірантури Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР на заочну форму навчання та одночасно працював старшим лаборантом лабораторії комбікормів цього ж Інституту. Після закінчення аспірантури з 1985 р. по травень 1987 р. – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР. Працюючи в Інституті, написав та захистив у 1985 р. кандидатську дисертацію на тему: «Показатели обмена хромопротеидов и углеводов в организме бычков при использовании кормов из многолетнего алкалоидного люпина».

У травні 1987 р. перейшов на роботу у Західно-Українську зональну науково-контрольну лабораторію на посаду в. о. молодшого наукового співробітника (з послідуючою атестацією). За результатами атестації 1 січня 1989 р. призначений на посаду наукового співробітника, а після реорганізації Західно-Української зональної науково-контрольної лабораторії в Український філіал Всесоюзного державного науково-контрольного інституту ветпрепаратів 2 січня 1989 р. переведений на посаду в. о. вченого секретаря. З 1991 року переведений на посаду заступника директора по науці.

В 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Система токсикологічного контролю засобів захисту тварин та кормових добавок» за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

2004 – 2022 рр. був директором Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок.

2004 р. отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

У 2005 р. отримав вчене звання професора за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

У 2007 р. обраний членом-кореспондентом Української Академії Аграрних Наук.

У 2016 р. обраний дійсним членом (академіком ) Національної Академії Аграрних Наук України.

З 2005 – 2018 рр. – створення наукової школи «Фармако-токсикологічних досліджень ветеринарних засобів».

Головний редактор науково-технічного бюлетеню «ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок та Інституту біології тварин», ISSN: 2410-9029.

Член редколегії журналів: «Біологія тварин», ISSN: 1681-0015,

Журнал Товариства токсикологів України «Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки», ISSN 2522-9974; «Скотарство сьогодні»; «Свинарство України»; «Pasze przemyslowe» ISSN: 1230-4743, «Міжнародний журнал антибіотиків та пробіотиків» ISSN 2522-9427.

За вагомий особистий внесок у розвиток ветеринарної медицини, високу професійну майстерність академік Коцюмбас І. Я. нагороджений:

2003 р. – трудова відзнака МАП України «Знак пошани»;

2006 р. – Почесна Грамота Міністерства Аграрної політики України;

2008 р. – Знак МАП України «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ ступеня та Почесною Грамотою Президії УААН;

2009 р. – Почесне вчене звання «Заслужений діяч науки і техніки України»;

2011 р. – відзнака Державного Комітету ветеринарної медицини України «За заслуги у розвитку ветеринарної медицини України»;

2011 р. – почесна відзнака Національної академії аграрних наук України;

2011 р. – орден  «Статус нагорода «Професіонал галузі»»;

2013 р. – почесна Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» та нагрудний знак до неї;

2013 р. – почесна відзнака «Бездоганна ділова репутація»;

2014 р. – почесний титулу «Doctor honoris causa»;

2017 р. – орден  «За заслуги» ІІІ ступеня;

2018 р. – знак НААН України ім. «К. Д. Ушинського».

Працюючи в Інституті 35 роки, з них 14 років на посаді заступника директора та 18 на посаді директора, пройшов всі щаблі наукової ієрахії від молодшого наукового співробітника до директора, стояв у витоках його створення. Організовував системи реєстрації, держконтролю ветеринарних препаратів в Україні, впроваджував Європейську систему реєстрації та перетворив Інститут з пострадянської установи в сучасну європейську структуру, яка утримується та фінансується за власний кошт. Здобув величезний авторитет і повагу не тільки в колективі Інституту, але й академічної, галузевої і освітянської наукової спільноти України та міжнародне визнання.

Завдяки злагодженій роботі директора і сформованій ним команді, Інститут упродовж останніх 18 років, стабільно демонструє динамічний прогрес. За цей період Інститут постійно реконструювався, розширювалися його можливості, ускладнювалася його структура, з’являлися нові структурні підрозділи, нові вектори діяльності. Зокрема, для виконання робіт на високому рівні повністю переобладнані профільні лабораторії, які акредитовані Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC17025:2017 та ДСТУ ЕN ISO/IEC 17043:2017. Забезпечений сучасною науково-дослідною, експериментальною та матеріальну-технічною базами, сформовано потужну базу даних щодо методів контролювання якості та ефективності ветеринарних препаратів і кормових добавок та відповідають міжнародними вимогам. Сьогодні Інститут це найпотужніша державна структура в науковому товаристві України серед академічних і галузевих установ. Крім цього, за цей період побудовані автономна котельня, конференц-зал, віварій для лабораторних тварин та клініка для продуктивних тварин, які відповідають міжнародним нормам утримання та розведення лабораторних і с/г тварин (свиней та птиці). Проводяться міжнародні доклінічні та клінічні випробування ветеринарних лікарських засобів. А також, підготовлена проектно-технічна документація для будівництва науково-експериментального центру на базі науково-дослідного господарства Любінь Великий для проведення біоеквівалентності, клінічних досліджень на великих с/г тваринах та встановлення каренції і залишків ветеринарних препаратів і кормових добавок на європейському рівні, аналогів якому немає в Україні.

Інститут приймає участь у виконанні міжнародних проектів і грантів:

  1. Кластерний проект «Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices» – «ACOUSTICS» за програмою ITEA (05/2011-12/2014 рр.).
  2. Українсько-польський науково-дослідний проект: «Оцінка метаболізму кісткової тканини, інервації кишечника, структури ферментативної активності травного тракту і оксидаційного стресу хребетних тварин на фоні фумонізинотоксикозу у пренатальному періоді» (2020-2021 рр.).
  3. Національний фонд досліджень України проєкт у рамках наукових досліджень і розробок: «Наука для безпеки і сталого розвитку України» за темою: «Розробка новітніх матеріалів і процесів для виробництва екологічно безпечних ветеринарних препаратів» (2021-2024рр.).

Згідно статистичних досліджень науково-інформаційного центру за результатами всеукраїнського рейтингу Інститут визнаний кращим «Державним підприємством» – 2010; 2011, 2012; 2013 рр. За основним видом діяльності в Україні: «Дослідження і експериментальні розробки у сфері галузі природничих і технічних наук» займав призові місця і нагороджений національними дипломами «Лідер галузі» (2009-2019 рр.), нагороджений срібними та золотою медалями. При цьому, здобутки Інституту двічі відзначено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України (2001 та 2016 рр.).

Стабільність та процвітання нашого Інституту, зміцнення матеріально-технічної бази, покращення матеріального та соціального благополуччя співробітників безпосередньо пов’язана з адміністративною діяльністю директора Коцюмбаса Ігоря Ярославовича. Трудовий колектив висловив свою одностайну думку на виборах директора в 2020 році.

В скрутний час для Інституту директор зумів зберегти його науковий потенціал та примножити матеріально-технічну базу. Зокрема, законом України «Про безпечність та гігієну кормів», який набув чинності з 19.01.2020 р, була відмінена державна реєстрація кормів, кормових сумішей, преміксів та кормів для непродуктивних тварин, в наслідок чого Інститут втратив понад 50 % фінансових надходжень. Дякуючи стратегічному науковому мисленню і правильному керівництві академіка Коцюмбасу І. Я. вдалося організувати роботу Інституту на належному рівні і отримувати фінансування за новими напрямками роботи, що дало можливість стабільно виплачувати заробітну плату для співробітників.

З метою відзначення багаторічної, плідної науково-дослідної, фінансово-господарської діяльності Коцюмбаса Ігоря Ярославовича, а також подальшого використання його авторитету, знань та досвіду Трудовий колектив та Вчена Рада Інституту присвоїли йому звання «Почесний директор ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок» (Наказ № 60 від 13 вересня 2022 р.).