МЕБ дало рекомендації щодо боротьби з антимікробною резистентністю на основі доповіді українського експерта

17-21 вересня 2018 р. в Тбілісі (Грузія) відбулась 28-ма Конференція Регіональної комісії МЕБ по Європі. У роботі взяло участь 123 делегати МЕБ і представники з 42 країн, а також керівні особи 9 регіональних та міжнародних організацій.

Делегацію України на конференції очолював перший заступник Голови Держпродспоживслужби, Делегат МЕБ від України Андрій Жук.

Від ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок в роботі цього форуму прийняв участь та виступив з доповіддю на технічну тему ІІ «Важливість виписування протимікробних препаратів та контролю за їх дистрибуцією ветеринарними службами (з використанням системи електронного відслідковування) в стратегії боротьби з антимікробною резистентністю» заступник директора Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок, національний координатор МЕБ із ветеринарних препаратів Юрій Косенко. Його виступ викликав великий інтерес і жваву дискусію. За результатами обговорення, був запропонований і розглянутий проект Рекомендацій.

Беручи до уваги те, що резистентність до протимікробних препаратів (AMР) становить серйозну загрозу для здоров’я людей, здоров’я і благополуччя тварин та рослин, а також навколишнього середовища і продовольчої безпеки

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ МЕБ ПО ЄВРОПІ РЕКОМЕНДУЄ:
– країнам-членам – посилити національне законодавство з метою забезпечення реалізації Стратегії МЕБ щодо AMР та раціонального застосування протимікробних препаратів згідно з Резолюцією N36 Всесвітньої асамблеї Делегатів МЕБ, прийнятій на 84-й Генеральній сесії МЕБ (2016 р.);
– країнам-членам – розробити, затвердити і виконувати національні плани дій щодо АМР у гуманній та ветеринарній медицині відповідно до концепції «Єдине здоров’я» на основі мультисекторального та світового досвіду і в фарватері Глобального плану, що розроблений ВООЗ та офіційно визнаний МЕБ і ФАО;


– ветеринарним органам країн-членів спільно з відповідними компетентними органами – підвищувати рівень знань і ступінь розуміння проблеми AMР, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, та забезпечити максимальний̆ нагляд за протимікробними агентами на всіх етапах їх використання, включаючи виробництво, збут, зберігання і застосування, а також знищення невикористаних препаратів;
– ветеринарним службам країн-членів – слідувати рекомендаціям, що містяться в Переліку основних протимікробних агентів ветеринарного призначення, складеним МЕБ, особливо в частині, що стосується обмежень на використання фторхінолонів, цефалоспоринів (третього і четвертого поколінь) та колістину;
– ветеринарним органам країн-членів сприяти підтримці тісної взаємодії ветеринарних лікарів, параветеринарних спеціалістів та сільгоспвиробників в сфері запровадження належних ветеринарних та сільськогосподарських практик, включаючи аспекти біобезпеки, з метою зниження застосування протимікробних препаратів, а у випадку безальтернативності їх – робити все можливе, щоб використання було раціональним і відповідальним у відповідності зі світовими стандартами, в першу чергу з вимогами Частини 6.10. Кодексу здоров‘я наземних тварин та Частини 6.2 Кодексу здоров’я водних тварин;
– ветеринарним органам країн-членів запроваджувати принципи належних практик дистрибуції для вдосконалення моніторингу об’єму протимікробних ветеринарних лікарських препаратів (AVMPs), що реалізуються на внутрішньому ринку, шляхом використання, по можливості, системи електронного відслідковування і інших способів збору даних у відповідності з вимогами Європейского агентства нагляду за застосуванням протимікробних препаратів (ESVAC) і з метою підготовки Щорічної доповіді про протимікробні ветеринарні лікарські препарати;
– ветеринарним органам країн-членів продовжити запровадження системи дистрибуції AVMP з обов’язковим виписуванням рецептів, в першу чергу, тих, що призначені для застосування у продуктивних та домашніх тварин, з метою забезпечення максимального відслідковування їх обігу;
– делегатам ОІЕ – визначити національних координаторів МЕБ з ветеринарних препаратів (якщо вони ще не визначені) і добиватися їх активної участі в просвітницькій діяльності МЕБ, а також сприяти застосування їх експертизи для підтримку роботи щодо АМР разом із зацікавленими галузевими операторами;
– країнам-членам – скористатися можливостями Всесвітньої конференції МЕБ для підвищення рівня знань про антибіотикорезистентність та залучення в діяльність МЕБ щодо АМР і в підготовку Сьомого стратегічного плану ОІЕ;
– МЕБ – відбирати і публікувати на регіональному сайті МЕБ приклади належних практик щодо AMР, у тому числі тих, що стосуються використання систем електронного відстежування, звертаючи увагу на наслідки надмірного і нецільового застосування протимікробних агентів;
– МЕБ при формуванні зразкової навчальної програми для параветеринарів – включити положення про роль параветеринарних спеціалістів у раціональному та відповідальному застосуванні протимікробних агентів;
– МЕБ – у рамках перспективної діяльності по Процедурі ПВС – озброїти країни-члени інструментами і провести навчання по тематиці AMР, для того, щоб добитися успіху в її стримуванні.