Участь у засіданні акредитаційної комісії НАЗЯВО

21 березня 2024 року заступник директора Мазур Ірина взяла участь у засіданні акредитаційної комісії Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти ОП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» другого (магістерського) рівня Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. ДНДКІ на даній зустрічі виступало як рободавець. У підсумку, експертами було зазначено ефективність проведеної зустрічі та виловлено спродівання на подільшу ефективну співпрацю.