Склад метод комісії:

Музика В. П., заст. директора Інституту, д вет. н. – голова методкомісії
Брезвин О. М., вчений секретар Інституту, д. вет. н. – секретар методкомісії

Члени комісії:
1. Величко В. О., головний науковий співробітник, д. вет. н.         
2. Янович Д. В., завідуючий лабораторією, д. с.-г. н.
3. Косенко Ю. М., голова Національного  агентства ветпрепаратів та кормових добавок, д. б. н.
4. Чайковська О. І., головний редактор, к. б. н.
5. Левицький Т. Р., завідуючий лабораторією, к. с.-г. н.
6. Кушнір І. М., завідуючий лабораторією, д. с.-г. н.
7. Патерега І. П., завідуючий лабораторією, к. вет. н.
8. Жила М. І., завідуючий лабораторією, к. вет. н.
9. Тішин О. Л., завідуючий лабораторією, д. вет. н.
10. Авдосьєва І. К., старший науковий співробітник, к. вет. н.
11. Панич О. П., провідний науковий співробітник, к. вет. н.
12. Любенко Я. М., завідувач сектору, к. вет. н.
13. Стецько Т. І., завідувач сектору, к. с.-г. н.
14. Тесарівська У. І., завідувач відділу, к. вет. н.
15. Ривак Г. П., старший науковий співробітник, к. с.-г. н.
16. Назар Б. І., старший науковий співробітник, к. вет. н.