Утворення незалежної держави та формування компетентних органів у галузі ветеринарної медицини зумовило необхідність проведення незалежної наукової оцінки і експертизи нових ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок, відповідно до міжнародної практики реєстрації. Основними завданнями Ветфармкомісії були:
 • розгляд результатів наукових досліджень по розробці, випробуванню і стандартизації засобів захисту тварин з метою визначення доцільності їх застосування у ветеринарній медицині і тваринництві;
 • визначення основних напрямків науково-дослідних робіт по створенню нових ветеринарних препаратів;
 • розгляд (формування) асортименту і номенклатури лікарських засобів, що використовуються у ветеринарній медицині, регламентація їх раціонального і безпечного для здоров’я тварин застосування та екологічної чистоти продукції тваринництва;
 • затвердження вимог до ветеринарних препаратів, порядку їх апробації, стандартизації, реєстрації та застосування;
 • надання консультаційної допомоги організаціям-розробникам нових лікарських засобів.
Враховуючи необхідність реєстрації вітчизняних ветеринарних препаратів, 07.05.1998 р. було розроблено і затверджено Постановою № 645 Кабінету  Міністрів України друге Положення, що мало охоплювати всі засоби ветеринарної медицини, які поступають на український ринок. До основних завдань ДФКВМ додались такі:
 • організація  проведення  експертизи  матеріалів  (наукових  розробок,  дослідних зразків та нормативно-технічної документації) стосовно засобів захисту тварин і кормових добавок вітчизняного та іноземного виробництва з метою їх реєстрації, а також підготовка і видача експертних висновків;
 • розробка настанов із застосування засобів захисту тварин і кормових добавок;
 • розробка методик, організація та проведення випробувань засобів захисту тварин і кормових добавок, підготовка рекомендацій щодо їх реєстрації, а також висновки про доцільність використання;
 • формування Державного реєстру засобів захисту тварин;
 • здійснення інформаційного забезпечення, формування банку даних щодо засобів  захисту  тварин  і  кормових  добавок,  систематична публікація  матеріалів  про нові зареєстровані засоби захисту тварин;
 • підготовка реєстраційних посвідчень та іншої документації;
 • здійснення інших функцій, що випливають з покладених на неї завдань.
11 липня 2002 року Постановою Кабінету Міністрів України № 988 було затверджене третє Положення про Державну фармакологічну комісію ветмедицини. ДФКВМ, крім тих завдань, які виконувала раніше, стала розглядати та погоджувати:
 • нормативну документацію щодо виробництва, контролю якості та застосування препаратів;
 • асортимент та номенклатуру препаратів;
 • інструкції та методичні рекомендації з питань застосування препаратів;  методики випробування препаратів з метою їх реєстрації, доцільність такої реєстрації;
 • використання незареєстрованих в Україні препаратів.
 • забезпечувати:
 • підготовку інформаційних матеріалів з питань наукових досліджень в галузі  ветеринарної  медицини,  розроблення  нових препаратів; надання консультаційної допомоги розробникам препаратів;
 • виконання інших  функцій, що випливають з покладених на неї завдань.
На засіданнях ДФКВМ України розглядаються проекти основних документів, таких як:
 • Порядок експертизи, реєстрації та випробувань засобів захисту тварин і кормових добавок в Україні;
 • Порядок експертизи, випробувань та реєстрації кормів для непродуктивних тварин в Україні;
 • Вимоги до проведення випробувань ветеринарних препаратів з метою їх реєстрації в Україні;
 • Вимоги до документації на ветеринарні препарати, що представляються з метою їх реєстрації та інші.
6 червня 2007 року Постановою Кабінету  Міністрів України № 8078 було затверджено четверте Положення про державну фармакологічну комісію ветмедицини. У новому Положенні, окрім виконання завдань, викладених у попередніх редакціях, передбачалось:
 • формування сучасних підходів до раціонального функціонування ринку препаратів;
 • після розгляду результатів випробувань, рекомендувати максимально допустимі рівні залишкових кількостей препаратів та забруднюючих речовин у кормових добавках та кормах;
 • розробити щорічну програму проведення вибіркового ветеринарно-санітарного контролю кормів для тварин;
 • проведення моніторингу наявності залишкових кількостей препаратів та забруднюючих речовин у тканинах тварин, продуктах тваринного походження і кормах згідно зі щорічним планом;
 • перелік препаратів, що випускаються за рецептом, та правила видачі рецептів.