Співробітники ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок брали участь у розробці:

    • Системи токсикологічного контролю ветеринарних лікарських засобів;
    • Загальнодержавної програми контролю залишкових кількостей у сировині, продуктах тваринного походження, кормах та кормових добавках;
    • Державної програми розвитку ветеринарних лікарських засобів на основі сучасних технологій.

Розроблено та впроваджується в практику ветеринарної медицини понад 200 наукових розробок.

Для контролю якості ветеринарних лікарських засобів використовується понад 300 методів і методик, з яких 68 розроблено чи модифіковано співробітниками Інституту.  ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, як провідна організація по стандартизації і сертифікації, здійснює організацію та контроль за якістю ветеринарних лікарських засобів на всіх стадіях, а саме: розробки, впровадження, виготовлення, зберігання, транспортування, застосування.

 

Нормативні документи: