Семінар-тренінг впровадження належної виробничої практики (GMP) в Україні та питання щодо біоеквівалентності та періодів виведення ветеринарних препаратів

17-18 жовтня 2018 р. в Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок (ДНДКІ) було проведено семінар-тренінг на тему: «Сучасні вимоги до виробництва (GMP) та безпеки ветеринарних препаратів. Питання біоеквівалентності та періодів виведення».

Авторами та спікерами були:
1. директор ДНДКІ ветпрепаратів, доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, доктор Гонорис кауза, заслужений діяч науки і техніки України І. Я. Коцюмбас;
2. заступник директора інституту щодо зовнішньо-економічних зв’язків та міжнародній науковій інтеграції, д. б. н. Ю М. Косенко;
3. заступник директора інституту з питань наукового забезпечення системи якості випробувань, д. с.-г. н. Д. В. Янович;
4. завідувач сектору належних практик, к. т. н. І. В. Павлюк;
5. старший науковий співробітник Л. В. Калиновська.

В семінарі-тренінгу взяли участь фахівці з провідних фармацевтичних виробництв лікарських засобів для гуманної медицини та ветеринарії.

В рамках семінару були розглянуті питання пов’язані з сучасним станом нормативно-правової бази, що регулює вимоги до виробництва ветеринарних препаратів; підходами до запровадження GMP; особливостями фармацевтичної розробки; проведенням досліджень з біоеквівалентності та встановленням періодів каренції.