1 квітня 1984 року в складі ЗУ ЗНКЛ була створена лабораторія контролю препаратів, що використовуються при відтворенні, співробітниками якої були: М. С. Рожко, Д. О. Туркевич, М. І. Іванів, М. С. Марущак і І. Є. Атаманюк під керівництвом завідуючого лабораторією д. вет. н. О. І. Сергієнка. Основними напрямками науково-дослідної роботи лабораторії був контроль препаратів, які застосовувались при акушерсько-гінекологічних захворюваннях с.-г. тварин та проблемами трансплантації ембріонів ВРХ. У 1988 році в складі ЗУ ЗНКЛ був створений відділ препаратів, що застосовуються при штучному осіменінні сільськогосподарських тварин і хіміотерапевтичних препаратів. Після реорганізації ЗУ ЗНКЛ в Український філіал ВДНКІ ветпрепаратів та кормових добавок (1989 р.) була створена лабораторія контролю і стандартизації препаратів, що використовуються при відтворенні тварин у складі 18 осіб. Починаючи з 1.01.1992 року вже в структурі Державного науково-дослідного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок була створена лабораторія контролю хіміотерапевтичних препаратів та антибіотиків. Лабораторія була розділена на 2 сектори: біологічного та токсикологічного контролю препаратів (завідувач — кандидат біологічних наук В. В. Шкодяк) і контролю препаратів, які застосовуються при лікуванні гінекологічних захворювань та маститів (завідувач — кандидат ветеринарних наук О. П. Панич).

В 1992 році основними напрямками роботи лабораторії було вивчення ефективності препаратів типу бета-блокаторів для використання їх у ветеринарній акушерській практиці.З 1 серпня 1993 року лабораторію перейменували у лабораторію контролю препаратів при незаразних і паразитарних хворобах. Співробітники лабораторії працювали над розробкою нових регідратаційних препаратів для лікування молодняку сільськогосподарських тварин при шлунково-кишкових захворюваннях, сануючого препарату для застосування при штучному осіменінні сільськогосподарських тварин, препаратів для лікування гострих форм ендометритів та маститів у корів. У вересні 1996 року лабораторію перейменували в лабораторію контролю препаратів при незаразних хворобах, назва якої збережена досі.