Завідуючий лабораторією – кандидат сільськогосподарських наук.

Тел. (032) 231-85-06

E-mail: tlevytskyi@scivp.lviv.ua

У 1986 році закінчив з відзнакою Львівський зооветеринарний інститут. Після закінчення інституту працював у НДІ землеробства та тваринництва західного регіону УРСР. З січня 1989 рокупрацює у ДНДКІ ветпрепапратів та кормових добавок. Активно займається розробкою та вдосконаленням методів контролю преміксів і кормових добавок. Бере безпосередню участь у розробці нових препаратів і кормових добавок, які застосовуються у тваринництві та ветеринарії.

Т. Р. Левицький є державним інспектором ветмедицини, здійснює планові держконтрольні перевірки за впровадженням і дотриманням стандартів на підприємствах, які випускають продукцію для ветмедицини та тваринництва. Проводить експертизу вітчизняної та імпортної нормативної документації на готові корми, премікси, кормові добавки. Має понад 100друкованих праць, є співавтором ряду технічних умов, ДСТУ, СОУ та патентів. Бере участь у проведенні семінарів, конференцій, виставок. У 2002 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Є членом вченої ради Інституту, Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини, Технічних комітетів 132, 158 Держспоживстандарту України.