(Журнал перереєстрований як «Медична та клінічна хімія», в зв’язку з цим «Медична хімія» не видається.)
Періодичність видання: 4 випуски на рік
Заснований у 1999 році
Засновники: Тернопільська державна медична академія (нині Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського) з ініціативи кафедри медично хімії. Співзасновники — Академія медичних наук України, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, українська Академія наук національного прогресу. У січні 2011 перереєстрований як «Медична та клінічна хімія».
Видавець: «Укрмедкнига» (видавничо-поліграфічний комплекс Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського)
Міжнародний стандартний номер: ISSN 1681-2557
Мова видання: українська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Журнал присвячений питанням молекулярних механізмів розвитку патології, біохімії у діагностиці та лікуванні, зокрема, серцево-судинних хвороб, біохімічна гепатологія та нефрологія, біохімії ендокринних хвороб, патохімії спадкових хвороб й екстремальних станів, біохімії в хірургічній клініці, нейрохімії та патохімії головного мозку, імунохімії, ксенобіохімії, проблемам і досвіду викладання біологічної та медичної хімії.