Періодичність видання: 6 випусків на рік
Заснований у 1994 році
Засновники: Національна академія медичних наук України; Державна установа «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»; Державне підприємство «Державний експертний центр МОЗ України»; Всеукраїнська громадська організація «Асоціація фармакологів України».
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Міжнародний стандартний номер: ISSN 2227-7943
Журнал індексується:  Google Scholar
Мова видання: українська, англійська,  російська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Журнал за програмними цілями, галузевою спрямованістю та колом наукової тематики є наступником журналу «Ліки», який був заснований в 1994 році. Під назвою «Фармакологія та лікарська токсикологія» журнал виходить з 2007 року.
У журналі  друкуються оригінальні наукові матеріали з актуальних питань експериментальної та клінічної фармакології, лікарської токсикології, зокрема щодо створення та дослідження лікарських засобів, фармакотерапії поширених захворювань людини, питань лікарської токсикології та безпеки при застосуванні ліків, фармації, аналізу тенденцій розвитку фармакології та лікарської токсикології.
Категорії читачів науково-практичного журналу «Фармакологія та лікарська токсикологія»: медичні та фармацевтичні працівники, вчені, розробники і виробники лікарських засобів, викладачі та студенти кафедр фармакології, клінічної фармакології, фармації.
Редакційна колегія:
Бухтіарова Т.А. (головний редактор)
Григор’єва Г.С. (заст. головного редактора)
Соловйов А.І. (заст. головного редактора, науковий редактор)
Літвінова Н.В. (науковий редактор)
Мисливець С.О. (відповідальний секретар)
Бондаренко Л.Б., Бєленічев І.Ф., Ветютнева Н.О., Войтенко Г.М., Годован В.В., Головенко М.Я., Демченко А.М., Зупанець І.А., Єфімцева Т.К., Коваленко В.М., Коновалова О.Ю., Коняєва О.І., Кудрявцева І.Г., Матвєєва О.В., Опришко В. І., Парамонова Г.І., Парій С.Б., Пархоменко О.М., Посохова К.А., Серединська Н.М., Сятиня М.Л., Тишкін С.М., Цуркан О.О., Шарикіна Н.І., Шеремета Л.М., Ярош О.К.
Редакційна рада журналу складається із провідних фахівців  в області фармакології та токсикології  України та РосіїГромов Л.О., Кресюн В.Й., Лук’янчук В.Д., Мамчур В.Й., Мохорт М.А., Незнамов Г.Г., Піняжко О.Р., Сапегін І.Д., Середенін С.Б., Степанюк Г.І.
Трахтенберг І.М., Чекман І.С.