Періодичність видання: 4 випуски на рік
Заснований у 2006 році
Засновники: Тернопільський державний медичний університет, Національний фармацевтичний університет (м. Харків)
Видавець: Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Міжнародний стандартний номер: ISSN 2414-9926 (Online), ISSN 2312-0967 (Print)
Журнал індексується: Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory
Мова видання: українська
Тип видання: рецензований науковий журнал
Інформація про журнал
Журнал публікує оригінальні статті та огляди, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень у фармацевтичній галузі, а саме: синтез біологічно активних сполук; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біофармація, гомеопатія; аналіз лікарських препаратів; інформаційні та інноваційні технології в фармації; фармацевтичний менеджмент, маркетинг та логістика; організація роботи аптечних підприємств; фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів; фармацевтичне законодавство; фармацевтична освіта; історія фармації; фармацевтична опіка, тощо.
Спеціальність ДАК: Фармацевтичні науки.
Головний редактор: Грошовий Тарас Андрійович (д-р фармац. наук, проф.)
Заступники головного редактора: Гриценко Іван Семенович (д-р фармац. наук, проф.), Марчишин Світлана Михайлівна (д-р фармац. наук, проф.)
Відповідальний секретар: Вронська Л. В. (канд. хім. наук, доц.)
Редакційна рада: Волох Д. С. (д-р фармац. наук, проф.), Грицик А. Р. (д-р фармац. наук, проф.), Громовик Б. П. (д-р фармац. наук, проф.), Гудзенко О. П. (д-р фармац. наук, проф.), Доля В. С. (д-р фармац. наук, проф.), Загорій В. А. (д-р фармац. наук, проф.), Калинюк Т. Г. (д-р фармац. наук, проф.), Климнюк С. І. (д-р мед. наук, проф.), Коваленко С. М. (д-р фармац. наук, проф.), Комісаренко А. М. (д-р фармац. наук, проф.), Коритнюк Р. С. (д-р фармац. наук, проф.), Криницька  Г. Р., Лесик Р. Б. (д-р фармац. наук, проф.), Мазур І. А. (д-р фармац. наук, проф.), Мамчур В. Й. (д-р мед. наук, проф.), Новіков В. П. (д-р хім. наук, проф.), Олещук О. М. (д-р мед. наук, доц.), Парновський Б. Л. (д-р фармац. наук, проф.), Пономаренко М. С. (д-р фармац. наук, проф.), Самогальська О. Є. (д-р мед. наук, проф.), Сур С. В. (д-р фармац. наук), Сятиня М. Л. (акад. Укр. акад. наук, д-р фармац. наук, проф.), Трохимчук В. В. (д-р фармац. наук, проф.), Фіра Л. С. (д-р біол. наук, проф.), Хоменко В. М. (д-р фармац. наук, проф.), Чекман І. С. (чл.-кор. Нац. акад. наук України та Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф.), Шманько В. В. (д-р мед. наук, проф.)
Редколегія: Ковальчук  Л. Я. (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф. (наук. консультант)), Черних  В. П. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фарм., та хім. наук, проф. (наук. консультант)), Башура О. Г. (д-р фармац. наук, проф.), Волков К. С. (д-р біол. наук, проф.), Георгіянц В. А. (д-р фармац. наук, проф.), Гладух Є. В. (д-р фармац. наук, проф.), Зіменковський Б. С. (акад. Акад. наук вищ. шк. України, д-р фармац. наук, проф.), Кисличенко В. С. (д-р фармац. наук, проф.), Кліщ І. М. (д-р біол. наук, проф.), Колесник Ю. М. (д-р мед. наук, проф.), Коробко Д. Б. (канд. фармац. наук, доц.), Малоштан Л. М. (д-р біол. наук, проф.), Марценюк В. П. (д-р техн. наук, проф.), Мисула І. Р. (д-р мед. наук, проф.), Немченко А. С. (д-р фармац. наук, проф.), Посохова К. А. (д-р мед. наук, проф.), Соколова Л. В. (д-р фармац. наук, проф.), Тихонов О. І. (д-р фармац. наук, проф.), Яковлєва Л. В. (д-р фармац. наук, проф.)