Семінар-тренінг впровадження належної виробничої практики (GMP) в Україні та питання щодо біоеквівалентності та періодів виведення ветеринарних препаратів

17-18 жовтня 2018 р. в Державному науково-дослідному контрольному інституті ветеринарних препаратів та кормових добавок (ДНДКІ) було проведено семінар-тренінг на тему: «Сучасні вимоги до виробництва (GMP) та безпеки ветеринарних препаратів. Питання біоеквівалентності та періодів виведення».

Авторами та спікерами були:
1. директор ДНДКІ ветпрепаратів, доктор ветеринарних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, доктор Гонорис кауза, заслужений діяч науки і техніки України І. Я. Коцюмбас;
2. заступник директора інституту щодо зовнішньо-економічних зв’язків та міжнародній науковій інтеграції, д. б. н. Ю М. Косенко;
3. заступник директора інституту з питань наукового забезпечення системи якості випробувань, д. с.-г. н. Д. В. Янович;
4. завідувач сектору належних практик, к. т. н. І. В. Павлюк;
5. старший науковий співробітник Л. В. Калиновська.

В семінарі-тренінгу взяли участь фахівці з провідних фармацевтичних виробництв лікарських засобів для гуманної медицини та ветеринарії.

В рамках семінару були розглянуті питання пов’язані з сучасним станом нормативно-правової бази, що регулює вимоги до виробництва ветеринарних препаратів; підходами до запровадження GMP; особливостями фармацевтичної розробки; проведенням досліджень з біоеквівалентності та встановленням періодів каренції.

IV Міжнародна конференція з інспекційної реформи 2018: трансформація, технологія, торгівля – відповідь на виклики регулювання

З 8 по 11 жовтня 2018 р. в Лондоні за підтримки проекту ЕС “Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні” представники Мінагрополітики та Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок (Львів) брали участь в організованій Урядовим управлінням Сполученого Королівства з питань безпечності та стандартів продуктів IV Міжнародній конференції з інспекційної реформи 2018: трансформація, технологія, торгівля – відповідь на виклики регулювання.

Головним леймотивом конференції була прозорість і відкритість державного контролю. Окрім доповідей, обговорень та дискусій, цього року учасники мали можливість побачити регулювання в дії: підприємства та регуляторні органи Сполученого Королівства у сфері роздрібної торгівлі, виробництва, транспортування, фармацевтики, ліцензування, пожежної безпеки тощо відчинили свої двері перед учасниками конференції, щоб ті могли особисто ознайомитися з тим впливом, який належне регулювання може мати для розвитку та успіху бізнесу.

5-та зустріч ОІЕ національних координаторів по ветеринарним препаратам

3-5 жовтня в Ліоні(Франція) відбулася 5-та зустріч національних координаторів по ветеринарним препаратам Всесвітньої організації з охорони здоров’я тварин (ОІЕ) яка об‘єднала представників 39 країн Європейського регіону з метою обміну досвідом та визначення пріорітетів на найближчих два роки. Теми для обговорення: законодавство щодо ветеринарних препаратів, сучасні підходи до реєстрації ветеринарних препаратів та іх якості, резистентність до протипаразитарних та протимікробних препаратів, національні плани боротьби з антибіотико-резистентністю та роль національних координаторів.

Національні координатори по ветпрепаратам не лише отримали теоретичні знання, але й шукали їх практичніу реалізацію. Так, заступник директора ДНДКІ ветпрепаратів Юрій Косенко, який представляв Україну, провів ряд зустрічей з національними координаторами інших країн, результатом яких стали:

Національні координатори по ветпрепаратам не лише отримали теоретичні знання, але й шукали їх практичніу реалізацію. Так, заступник директора ДНДКІ ветпрепаратів Юрій Косенко, який представляв Україну, провів ряд зустрічей з національними координаторами інших країн, результатом яких стали:
– доопрацюваний проект останніх рекомендацій ОІЕ щодо антибіотикорезистентності з координатором ОІЕ з AMR Jorge Pinto Ferreira;
– стажування до кінця року в Національному агентстві ветеринарних препаратів (Фужер, Франція) експертів інституту по антибіотикорезистентності з Gérard Moulin;
– узгоджений план співпраці по проведенні інспекціій з належної виробничої та дистриб’юторської практики з Jiri Bures (Чешська Республіка);
– узгоджений тренінг по фармаконагляду за ветеринарними препаратами з Consuelo Rubio Montejano (Іспанія) ; – запрошення щодо ознайомлення з турецьклою електронною базою відстежування дистриб’юції ветеринарних препаратів: від виробника до фермера.