Протокол №1. Засідання виборчої комісії з проведення виборів на посаду директора ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

05.06.2020 р.

Відбулося перше засідання виборчої комісії з проведення виборів на посаду директора ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, на якому було обрано голову виборчої комісії, заступника голови та секретаря виборчої комісії. Члени комісії визначились з режим роботи, а також розподілили обов’язки та вирішили питання щодо підписання протокольних рішень виборчої комісії.

Протокол засідання

Протокол № 1. Засідання організаційного комітету з проведення виборів на посаду директора ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок

04.06.2020 р.

Відбулося перше засідання організаційного комітету щодо проведення виборів на посаду директора ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. В процесі роботи комітету було обрано голову організаційного комітету, заступника голови та секретаря. Члени комітету визначились з режим роботи оргкомітету а також розподілили обов’язки та вирішили питання щодо підписання протокольних рішень оргкомітету.

Протокол засідання