Брезвин Оксана Марківна

Вчений секретар Інституту, доктор ветеринарних наук, професор.

Тел. (032)252-33-72
Е-mail: obrezvyn@scivp.lviv.ua

Закінчила Львівський ордена Трудового Червоного прапора зооветеринарний інститут за спеціальністю «Ветеринарія».

Працює в ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок з листопада 1996 року.

В 2005 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Токсикодинаміка Т-2 токсину під дією розчину гіпохлориту натрію» за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія, на вчену ступінь кандидата ветеринарних наук.

В 2007- 2014 р р. працювала на посадах старшого, провідного, головного наукового співробітника, є державним контролером ветеринарної медицини.

2012 р. захистила дисертаційну роботу на тему: «Контроль мікотоксинів та їх знешкодження», за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія на вчену ступінь доктор ветеринарних наук.

З 2014 р. працює на посаді вченого секретаря Інституту.

В 2015 р. отримала атестат старшого наукового співробітника АС № 001815, за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія.

В 2019 р. присвоєно учене звання професора 211 – ветеринарна медицина (атестат професора АП № 001288).

Основний напрямок досліджень Брезвин О. М. — проведення комплексу хіміко-міко-токсикологічного контролю кормової сировини, кормів та кормових добавок вітчизняного та імпортного виробництва, а також діагностики і лікування отруєнь сільськогосподарських тварин та птиці. Досконало володіє рядом методик визначення показників якості кормів та кормових добавок – визначення санітарно-мікологічної якості корму, токсичності кормів та кормових добавок. На даний час наукова діяльність Брезвин О. М. спрямована на вирішення актуальних проблем у ветеринарній медицині: діагностики та лікування мікотоксикозів тварин і птиці.

У своєму науковому доробку Брезвин О. М. має понад 190 друкованих праць, з них 8 методичних рекомендацій, 15 патентів, 8 монографій, в тому числі за останні три роки – 14 статей, які включені до наукометричних баз Scopus i Web of Science.

Є співавтором 8 монографії, зокрема: «Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів», (2006); «Перспективи застосування гіпохлоритів у ветеринарній медицині», (2009); «Клінічні дослідження ветеринарних препаратів та кормових добавок», (2013); «Довідник кормових добавок та преміксів», (2015); «Збірник методик із визначення наявності забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження», (2015); «Лікарські рослини у ветеринарній медицині», (2016); «Довідник ветеринарних лікарських засобів», (2017); «Технологічні, кормові та ветеринарні аспекти вирощування високопродуктивних корів», (2020).

Пройшла міжнародні тренінги Європейського Союзу, зокрема: «BETTER TRAINING FOR SEFER FOOD» («Training on Feed Laf» – Budapest, Hungary (2012 р.); «Controls on contaminants in food and feed» – Pragus, Czech Republic (2014 p.); «UE Legislation on feed, – Bremen, Germany (2015 p.)).

Активно приймає участь у виконанні міжнародних проектів і грантів:

  1. Кластерний проект «Acoustic wave application for the analysis of the quality and safety of porous food and non-food matrices» – «ACOUSTICS» за програмою ITEA (05/2011-12/2014 рр.).
  2. Українсько-польський науково-дослідний проект: «Оцінка метаболізму кісткової тканини, інервації кишечника, структури ферментативної активності травного тракту і оксидаційного стресу хребетних тварин на фоні фумонізинотоксикозу у пренатальному періоді» (2020-2021 рр.).
  3. Національний фонд досліджень України проєкт у рамках наукових досліджень і розробок: «Наука для безпеки і сталого розвитку України» за темою: «Розробка новітніх матеріалів і процесів для виробництва екологічно безпечних ветеринарних препаратів» (2021-2024рр.).

Під керівництвом Брезвин О. М. захищені дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія, зокрема:

  1. Рудик Г. В. на тему: «Токсико-морфологічне обґрунтування застосування дезінтоксикантів за умов Т-2 токсикозу», (2014 р.);
  2. Кушнір В. І. на тему: «Фармакологічна характеристика біологічно активного засобу на основі пептидогліканів», (2017 р.);
  3. Гута З. А. на тему: «Токсикологічна характеристика дії фумонізинів на організм щурів та птиці», (2018 р.)

Брезвин О. М. є членом редакційної ради:

1) науково-технічного бюлетеня «ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин»;

2) науково-виробничого збірника НААН «Птахівництво» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 20049-9849 ПР від 29.04.2013 р).

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.826.03 за спеціальністю 16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія (2014-2019 рр.).

Член Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини України, секції фармацевтичних препаратів (2014-2023 рр.).

Голова комісії щодо підсумкової державної кваліфікаційний атестації студентів за спеціальністю «Ветеринарна медицина» (2019-2021 рр.).

Член експертної ради МОН України з питань атистації накових кадрів агропромислового комплексу та продовольства (2022-2023 рр.).

У 2012 році нагороджена Почесною грамотою Львівської обласної державної адміністрації.

У 2017 році нагороджена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

У 2019 році лауреат премії Львівської обласної державної адміністрації відомих учених та знаних фахівців.