Державна   фармакологічна  комісія  ветеринарної  медицини є експертно-дорадчим органом з питань реєстрації, регламентації  безпечного  і ефективного застосування ветеринарних препаратів,  кормових добавок, преміксів та готових кормів.

Основними   завданнями   Комісії   є   підготовка  науково  обґрунтованих  висновків  і  рекомендацій  з  питань розробки нових препаратів,  їх ефективності і безпечності,  визначення доцільності  та   можливості   застосування   в   тваринництві   і ветеринарній    медицині.

Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини.