Завідуючий лабораторією інструментальних методів контролю – доктор сільськогосподарських наук.

тел. (032) 252-31-52

e-mail: dyanovych@scivp.lviv.ua

Янович Дмитро Вадимович у 1982 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю ветеринарія. З 1985 р. працює у ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. У 1995 році захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарський наук. У 2000 р. Д. В. Янович був призначений на посаду завідувача лабораторії інструментальних методів контролю. З 2007 р. є заступником директора Інституту з питань наукового забезпечення системи якості випробувань.

У 2010 р. Д. В. Янович здобув науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук. Він є автором понад 160 наукових публікацій у фахових виданнях та понад 60 методичних рекомендацій, вказівок, інших нормативних документів.За багаторічну плідну працю Д. В. Янович нагороджений трудовою відзнакою МАП України “Знак Пошани”.