Відділ фармакології та імуноморфології

Історія лабораторії імуноморфології бере свій початок з 1986 року, коли у  Західно-Українській зональній науково-контрольній лабораторії було створено сектор інтерферонів, який очолив к. б. н. М. І. Назарук. У короткий термін працівники налагодили виготовлення інтерферонів у значних кількостях, відповідно до технологічного регламенту. З 1987 по 1990 рік сектор працював над виконанням таких наукових тематик: «Разработка технологии получения интерферонов», «Технология получения и испытания эффективности интерферонов», «Разработать и внедрить методы неспецифической профилактики и лечения вирусных заболеваний в свиней с помощью интерферонов и его индукторов».З початку 1990 року сектор інтерферонів був перейменований у лабораторію контролю і стандартизації біологічно активних препаратів. На той час були освоєні методи виготовлення і застосування інтерферонів свиней, великої рогатої худоби, курей та норок.Крім виготовлення інтерферонів, співробітниками лабораторії проводилась значна науково-дослідна робота. Вивчали вплив інтерферонів на імунний статус с.-г. тварин, ефективність їх застосування при вакцинації, розробляли схеми застосування інтерферонів сумісно з антибіотиками при лікуванні респіраторних та шлунково-кишкових захворювань тварин, працювали над підвищенням активності інтерферонів, розробкою природних імуномодуляторів. Співробітники почали впроваджувати у лабораторну практику методи дослідження гематологічних, імунологічних показників крові тварин, контролю ветеринарних препаратів та їх вплив на показники імунної системи. З квітня 1993 р. по грудень 1999 р. лабораторію очолював доктор біологічних наук Клос Юліан Степанович. Дослідження Ю. С. Клоса розширюють теоретичну базу сучасної концепції біохімії молокоутворення, зокрема біосинтезу його білкової фази з попередників низки білків сироватки крові та молочної залози у період лактогенезу і лактопоезу, що становить основу нового імунохімічного напряму в біохімії лактації с.-г. тварин. З вересня 1996 р. лабораторія стала називатися лабораторією імунології, в складі якої було створено сектор природних імуномодуляторів, який очолила Н. П. Кружель, а потім – Я. М. Любенко. З січня 2000 р. по листопад 2006 р. лабораторію очолював д. вет. н. Коцюмбас Ігор Ярославович. Розуміючи вагому роль імунологічної діагностики та показників імунного статусу в процесі контролю ветеринарних препаратів, І. Я. Коцюмбас запропонував поглибити імунологічні дослідження, доповнивши методи діагностики вивченням гістоструктури тканин і органів тварин. За його керівництва лабораторія розширила свою діяльність було змінено структуру лабораторії та її назву, створено новий сектор морфологічних досліджень, в якому почали працювати молоді спеціалісти.