Завідуючий відділом наукової експертизи та фармацевтичного аналізу.

Тел. (032) 252-82-84

Факс: (032)252-11-93

E-mail: ykosenko@scivp.lviv.ua

Косенко Юрій Михайлович у 1984 р. закінчив з відзнакою Львівський державний медичний університет за спеціальністю фармація. У ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок працює з 01.11.1984 р. на посадах молодшого наукового працівника, наукового працівника, завідувача сектором. З 1986 по 1989 р. навчався в аспірантурі ВДНКІ ветеринарних препаратів (м. Москва). У 1990 р. у Всесоюзному ордена Леніна науково-дослідному інституті експериментальної ветеринарії імені Я. Р. Коваленка, захистив кандидатську дисертацію на тему «Отримання, властивості і вплив на деякі біохімічні показники крові тварин препарату альбувет» за спеціальністю 03.00.04 біохімія.

З 01.01.1992 р. по даний час – завідувач лабораторії експертизи та апробації нових препаратів та кормових добавок, з 2004 р. – завідувач відділу наукової експертизи та фармацевтичного аналізу. Заступник директора Інституту по зовнішньоекономічних зв’язках та міжнародній науковій інтеграції.  Ю. М. Косенко – один із розробників системи реєстрації ветеринарних препаратів, кормових добавок та готових кормів в Україні; співавтор Національної програми загальнодержавного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та їх метаболітів у тканинах продуктивних тварин; ініціатор створення системи ветеринарного фармакологічного нагляду та контролю за антибіотикорезистентністю. Він був відповідальним секретарем виконавчого комітету Ради керівників ветеринарних служб Євразії 2001–2003 р.

У 2009 р. захистив докторську дисертацію за спеціальностями 16.00.04 ветеринарна фармакологія і токсикологія та 03.00.04 біохімія на тему «Експериментальна і клінічна фармакологія препаратів на основі циміналю»у Всеросійському науково-дослідному ветеринарному інституті патології, фармакології і терапії (м. Воронеж, РФ) – наукові консультанти: член-кореспондент РАСГН, д. вет. н., професор С. В. Шабунін та д. б. н.  Г. А. Востроілова. Стажувався у Всесоюзному державному інституті стандартизації і сертифікації  (м. Москва, 1985),  Інституті зоопрофілактики (м. Терамо, Італія, 1997), Національному агентстві ветеринарних препаратів (м.Фужер, Франція, 1999), Європейському коледжі ветеринарної фармакології і токсикології на базі Агроакадемії (м. Вроцлав, Польща, 2004). Учасник  понад 50 міжнародних наукових  з’їздів, конгресів та конференцій. Співавтор шести монографій, трьох довідників, 78 наукових праць, семи ДСТУ.

Нагороджений Подякою Кабінету Міністрів України (2003 р.), міжнародною нагородою імені Сократа (2003 р.), трудовою відзнакою МАП України  «Знак пошани» (2004 р.).