Завідувач лабораторії бактеріологічного контролю якості і безпечності ветпрепаратів – кандидат сільськогосподарських наук.

Тел. (032) 231-80-92,

Е-mail: ikushnir@scivp.lviv.ua

Кушнір Ігор Михайлович після закінчення у 1986 р. ветеринарного факультету ЛЗВІ працював у Республіканському біотехнологічному центрі по племінній справі у тваринництві. З 1990 р. працював  на різних  посадах У ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок – від молодшого наукового співробітника – до завідуючого лабораторією з 2005 р. по даний час.У 2004 році І. М. Кушнір успішно захистив дисертаційну роботу на тему «Біотехнологія отримання пробіотика Споробак та його застосування при відлучці поросят» на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Він приділяє велику увагу питанню використання пробіотичних препаратів у ветеринарній медицині, як одному з перспективних наукових напрямків. Під його керівництвом колектив лабораторії тісно співпрацює з іншими науковими закладами та установами по вдосконаленню методів контролю ветеринарних препаратів, що використовуються у практиці ветмедицини.