• Міжнародний патент «Спосіб визначення мікробіологічних об`єктів у процесі їх культивування» №82756.
  • Патент на корисну модель України «Застосування фармацевтичної композиції для лікування хронічного отодектозу» №82787.