Ж. М. Періг – завідуюча.

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Вивчення фармакодинаміки та токсичності бровальзену і бронтелу на тлі дії нітратного навантаження”.

Наукові дослідження стосуються токсикологічного контролю ветеринарних препаратів та кормових добавок, дослідження якості і біологічної дії фіто-і хіміопрепаратів ветеринарної медицини. Автор та співавтор понад 60-и праць, 3-х методичних рекомендацій, ТУУ та  патенту.

Розроблено та запропоновано в практику ветеринарної медицини новий протипаразитарний фітопрепарат “Щитник” /Деклараційний патент на корисну модель.-№ 64274. – 2011 р.), видано методичні рекомендації:“Контроль якості лікарської сировини і фітохіміопрепаратів” (2009), “Фізико-хімічні методи контролю фіто- і хіміопрепаратів” (2010),  “Методи контролю фармакологічної дії фітохіміотерапевтичних препаратів” (2011)

Функції сектору токсикологічних досліджень:

вивчення токсикологічних властивостей нових ветеринарних препаратів, а саме:

– установлення гострої токсичності;

– виявлення кумулятивних властивостей;

– вивчення хронічної токсичності;

– виявлення віддалених наслідків:

а) оцінка мутагенної дії за допомогою мікроядерного методу на клітинах кісткового мозку ссавців;

б) метод обліку домінантних летальних мутацій в зародкових клітинах лабораторних тварин;

в) метафазний аналіз хромосом у клітинах кісткового мозку ссавців.

– альтернативні методи токсикологічних досліджень з використанням інфузорій, риб-гуппі:

визначення токсичності кормів та кормових добавок:

а) на рибках-гуппі; на білих мишах;

б) експрес-методи біотестування на інфузоріях парамеціях.