Періодичність видання: 4 випуски на рік
Заснований у 2001 році
Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України, ГО «Хроматографічне товариство», ДП «Центр розвитку експериментальних методів дослідження якості «Хроматос»
Видавець: Національна академія наук    
Міжнародний стандартний номер: ISSN 1729-7192
Журнал індексуєтьсяGoogle Scholar
Мова видання: українська, англійська, російська
Тип видання: науково-практичний журнал
Інформація про журнал
Тематика журналу охоплює фундаментальні та прикладні дослідження в галузях хроматографії та аналітичної хімії в цілому. В журналі публікуються матеріали, присвячені використанню хроматографічних та хіміко-аналітичних методів у хімії, фізиці, біології, медицині, екології, охороні довкілля, дослідженню проблем екологічної, хімічної та техногенної безпеки, санітарної хімії, контролю за якістю ліків, сільськогосподарської і промислової продукції. Приділяється увага матеріалам, що стосуються використання метрології і стандартизації в зазначених сферах, а також опису обладнання і матеріалів, що використовуються в дослідних лабораторіях. На сторінках журналу подається інформація про діяльність провідних вчених та фахівців, наукових центрів і лабораторій, інформація щодо нормативних та методичних документів, практики використання хроматографічних та аналітичних методик, їх переліки, дані про наукові конференції, симпозіуми, інші форуми вчених та спеціалістів, відомості, які є цікавими і необхідними довідковими матеріалами для читача.
Журнал розрахований на наукових і педагогічних працівників, аспірантів, студентів, фахівців в галузях хроматографії, аналітичної хімії, екологічної, хімічної та техногенної безпеки і тих галузей науки, де використовуються хроматографічні та хіміко-аналітичні методи.
Рубрики: “Основні публікації”, “Нормативні документи”, “Обладнання”, “Персоналії”, “Хроніка”.
Головний редактор: Герцюк Модест Миколайович
Заст. головного редактора:Ольга Запорожець (Україна), Роман Кокот(Україна)
Редакційна колегія: Онуфрій Банах (Україна), Григорій Барам (Росія), Юрій Баранов (Україна), Михайло Биков (Україна), Пилип Бові (США), Наталія Бородіна (Україна), Богуслав Бушевський (Польща), Зігфрид Віткевич (Польща), Юліан Воловенко (Україна), Дельбар Гиренко (Україна),Ігор Гогоман (Україна), Алла Гринько (Україна), Володимир Гунько (Україна), Вадим Даванков (Росія), Віолетта Демченко (Україна), Михайло Дівізінюк (Україна), Юрій Забулонов (Україна), Володимир Зайцев (Україна), Володимир Захматов (Україна), Володимир Козак (Україна), Олексій Колендо (Україна), Ігор Комаров (Україна), Станіслав Копач (Польща), Володимир Кривенчук (Україна), Георгій Лисиченко (Україна), Тетяна Макарчук (Україна), Тетяна Мельниченко (Україна), Сергій Мельничук (Україна), Михайло Мілюкин (Україна), Валентин Набивач (Україна), Валерій Покровський (Україна), Володимир Роговик (Україна), Михайло Рожнов (Україна), Юрій Самченко (Україна), Микола Слободяник (Україна), Михайло Солтис (Україна), Олександр Тимкевич (Україна), Хартмут Франк (Німеччина), Ігор Фрицький (Україна), Сергій Чумаченко  (Україна), Євгеній Яковлєв  (Україна), Андрій Яцишин  (Україна)