Інформація про VІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування»

2-3 жовтня 2018 р. у ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок (м. Львів) відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування.

У роботі конференції взяли участь близько 200 провідних вчених та практиків у галузі ветеринарної медицини з України, США, Німеччини, Великобританії, Латвії, Литви, Чехії, Польщі, Угорщини, Грузії, Саудівської Аравії, Білорусії, Молдови, а також керівники та спеціалісти установ і підприємств, які розробляють, випускають, зберігають і реалізують ветеринарні препарати, кормові добавки, засоби ветеринарної медицини, продукцію тваринництва і птахівництва. Зокрема: ТОВ «Ветсинтез», АТ «Біофарм», «Бровафарма», Компанія «Сузір’я» Фірми Bayer Ltd., ООО «ВЕДА», DSM Nutritional Products Sp. z o.o. та інші.

Учасників конференції привітали: голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Іванович Лапа, директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби України, головний інспектор ветмедицини України Борис Іванович Кобаль, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної держадміністрації Людмила Вікторівна Гончаренко, головний ветеринарний лікар, голова ветеринарної інспекції Польщі Bogdan Konopkа, директор Львівське конферанс-бюро, Львівської міської ради Андрій Павлів. В своїх виступах вони відмітили, що вже стало доброю традицією, в осінні дні наукова еліта різних держав та України зустрічається під егідою Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок. Цей науковий форум присвячений 30-річчю співпраці з науковими установами Польщі. Завдяки тісній багаторічній співпраці з польськими колегами навчанням та стажуванням співробітників в наукових закладах та контрольних установах Польщі Інститут гідно виконує роль провідної установи України. Цей науковий форум присвячений 30-річчю співпраці з науковими установами Польщі. Завдяки тісній багаторічній співпраці з польськими колегами навчанням та стажуванням співробітників в наукових закладах та контрольних установах Польщі Інститут гідно виконує роль провідної установи України.

Українську науку, крім співробітників ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, представляли керівники і вчені з Інституту біології тварин НААН, Інститут тваринництва НААН, м. Харків, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Харківської ветеринарної академії, Національного університету біоресурсів та природокористування, м. Київ, Тернопільського національного економічного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Сумського національного аграрного університету, Житомирського національного агроекологічного університету, Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Київ, Інституту біології клітини НАН м. Львів, Львівського національного університету ім. І. Франка, Державного науково-дослідного інституту лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, м. Київ, Буковинського інституту агропромислового виробництва, Рівненської дослідної станції епізоотології, Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН, ДНКІ біотехнології і штамів мікроорганізмів.

Зарубіжна наука була представлена великою делегацією з Польщі, з Національного ветеринарного інституту (м. Пулави) на чолі з директором професором Krzysztof Nemczuk, Інституту зоотехніки (м. Краків), Національної лабораторії кормів, (м. Люблін), Природничого університету (м. Люблін), Університету Марії Кюрі-Склодовської, (м. Люблін). А також делегації з РУП «Інституту експериментальної ветеринарії ім. С.Н. Вишелесского». (м. Мінск, Республіка Білорусь), Інституту державного контролю ветеринарних біологічних препаратів та лікарських засобів, м. Брно, Чеська Республіка та Державного аграрного университету Молдови, м. Кишинев.

В процесі роботи конференції, були представлені та обговорені передові наукові рішення різних країн в сфері ветеринарії та тваринництва. Великий інтерес представляли доповіді:

  • Krzysztof Nemczuk, доктор наук, професор, директор Національного ветеринарного інституту, м. Пулави, Республіка Польща. Тема доповіді: АЧС – глобальний виклик для світу.
  • Кобаль Борис Іванович, директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, Головний інспектор ветмедицини України. Тема доповіді: Законодавчі підстави реєстрації ветеринарних препаратів в Україні.

 • Bogdan Konopkа, головний ветеринарний лікар, голова ветеринарної інспекції Польщі, м. Варшава, Республіка Польща. Тема доповіді: Ветеринарна інспекція та нагляд за безпекою продуктів харчування тваринного походження (Inspekcja Weterynaryjna a nadzór nad bezpieczeństwem żywności zwierzęcego pochodzenia).
 • Ewa Tomaszewska, доктор наук, професор, кафедри фізіології тварин Природничого Університету м. Любліні, Республіка Польща. Тема доповіді: Пренатальний гормонально-кормовий контроль післяродового розвитку.
 • Петра Муллєрова, доктор наук, начальник відділу інспекції Інституту державного контролю ветеринарних біологічних препаратів та лікарських засобів, м. Брно, Чеська Республіка. Тема доповіді: Огляд регуляторної системи в Чехії – виробництво, розповсюдження та використання ветеринарних лікарських засобів.
 • Мазуркевич А. Й., д. вет. н., професор, член-кореспондент НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої освіти України, м. Київ, Україна. Тема доповіді: Стовбурові клітини і продукти клітинних технологій у ветеринарній медицині.
 • Ломако Ю. В., директор РУП “Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского”, г. Минск, Республика Белорусь. Тема доклада: Разработка технологии изготовления и метода контроля иммуногенной активности вакцины «Пневмобакт -L» с лейкотоксином Mannheimia haemolytica для специфической профилактики пастереллеза крупного рогатого скота.

 • Енчу В. З., доктор хабилитата медико-ветеринарных наук, профессор кафедры Преклиники Государственного аграрного университета Молдовы, г. Кишинев. Тема доклада: Производство новых ветеринарных препаратов аналогов в Республике Молдова.
 • Кучинский М. П., д. вет. н., профессор, РУП “Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского”, г. Минск, Республика Белорусь. Тема доклада: Разработка, контроль качества и применение в практике ветеринарной медицины Республики Беларусь препаратов на основе наночастиц микроэлементов.
 • Давид Шаламберидзе, Михаил Сохадзе, профессор, руководитель национальной команды проекта FAO-NAITS, г. Тбилиси, Грузия. Тема доклада: Национальная система идентификации, регистрации и отслеживания животных в Грузии (National Animal Identification, Registration and Traceability System in Georgia).

В процесі роботи Конференції працювали тематичні секції, семінари-практикуми, тренінги за інтересами, Державна фармакологічна комісія ветмедицини.

Провідні вчені виголосили свої доповіді, мали можливість поспілкуватися, обміняються досвідом з практиками в процесі роботи семінару-практикуму «Нормативно-правове регулювання діяльності аптечного підприємства у відносинах «виробник-споживач»

Жваві дискусії були навколо важливих проблем галузі в процесі роботи круглого столу «Фармаконагляд. Спрощена процедура реєстрації ветеринарних препаратів». Цікаве обговорення та пропозиції були висловлені щодо впровадження системи якості та безпечності у виробництві ветеринарних препаратів, кормів та кормових добавок.

Учасники Конференції отримали досить кваліфіковані відповіді на питання щодо механізмів практичної реалізації законодавчих і нормативних актів, ефективного використання ресурсів підприємств, залучення персоналу до процесів удосконалення роботи підприємств, налагодження спільної діяльності із споживачами, забезпечення підготовки до сертифікації на належну виробничу практику тощо. В процесі роботи Конференції працювали тематичні секції, семінари-практикуми, тренінги за інтересами, Державна фармакологічна комісія ветмедицини.

Враховуючи актуальність наукової інформації, яка була представлена на науково-практичній конференції, надалі практикувати запрошення до участі у таких заходах студентів профільних навчальних установ та надавати їм можливість для повідомлень про результати досліджень, які вони отримують за участі у науково-творчій діяльності. Заохочувати участь студентів-науковців відзначенням кращих доповідей з яких формується резерв майбутніх науковців. Надавати цій роботі державної опіки.

За результатами наукових і практичних дискусій учасники конференції відзначили для оргкомітету виробити пропозиції щодо термінів проведення наступної, ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, на якій надати більше можливостей для повідомлень з розробки нових методів контролю якості ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та сировини і готових харчових продуктів тваринного походження.

Матеріали конференції були опубліковані у «Науково-технічному бюлетені ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин» (Випуск 20, № 2).

Семінар-практикум у місті Львові

3 жовтня 2019 року у Львові, в рамках VIII Міжнародної науково-практичної конференції “Ветеринарні препарати: розробка, контроль якості та застосування”, науковими працівниками ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок було проведено семінар-практикум на тему «Нормативно-правове регулювання діяльності аптечного підприємства у відносинах “виробник-споживач». Захід проведено спільно з Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Головним управлінням Держспоживслужби у Львівській області

У семінарі-практикумі брали участь: представники Державної служби України з безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, наукові співробітники ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, спеціалісти Головного управління Держпродппоживслужби у Львівській області та численні працівники аптечних підприємств Львова та Львівської області

Учасникам семінару були представлені доповіді:

Контроль обігу ветеринарних препаратів. Начальник відділу ліцензування та державного контролю за ветеринарними препаратами Держпродспоживслужби України Л. П. Лук’янець

Ветеринарне забезпечення благополуччя тваринництва — вирішальний фактор виробництва якісних продуктів харчування. Перший заступник начальника Головного управління начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області Р. В. Волошин

Науковий супровід формування ринку якісних ветеринарних препаратів, кормових добавок та ефективного їх використання в Україні. Заступник директора з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині, к. с-г. н. Т. Р. Левицький

Щодо виконання основних положень Закону України «Про ветеринарну медицину» в частині обігу ветеринарних препаратів, кормів, кормових добавок, роздрібної та оптової торгівлі ними. Час реформувань у ветеринарній медицині. Що важливо врахувати при підготовці до впровадження належної дистриб’юторської практики. Головний науковий співробітник Інституту, д. вет. н., професор В. О. Величко

Регламентуючі документи підприємств оптової та роздрібної торгівлі ветеринарними препаратами. Порядок розгляду рекламацій, дотримання порядку виявлення, вилучення з обігу та дія аптечних підприємств з повернення виробникам неякісної продукції або її утилізації. Завідувач відділу держконтролю,стандартизації та сертифікації, к.вет.н. У. І. Тесарівська

Нормативні вимоги та правила транспортування і зберігання ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів, кормових добавок та засобів ветеринарної медицини у ветеринарних аптеках, гуртівнях, базах, складах. Заступник директора Інституту з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині, к. с-г. н. Т. Р. Левицький

Премікси, кормові добавки — особливості обігу та реалізації. Заступник директора Інституту з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині, к. с-г. н. Т. Р. Левицький

Щодо питань незареєстрованої, неякісної та фальсифікованої продукції для ветмедицини. Завідувач відділу держконтролю,стандартизації та сертифікації, к. вет. н. У. І. Тесарівська

Птахівництву — надійний епізоотичний захист. Особливості роботи аптечних підприємств із імунологічними препаратами. Старший науковий співробітник сектору контролю препаратів для птахівництва і м’ясоїдних, к. вет. н. І. К. Авдос’єва

В ході роботи семінару учасники обмінялися досвідом роботи та обговорені проблемні питання в режимі виробник — реалізатор — споживач.

Всі учасники семінару отримали сертифікати.

Учасники мали можливість придбати нормативно-регламентуючу літературу відповідного профілю, видану ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, зокрема:

 • Довідник зареєстрованих в Україні кормових добавок та преміксів;
 • Довідник ветеринарних препаратів, зареєстрованих в Україні;
 • Збірник нормативних документів для підприємств, які реалізують продукцію ветеринарної медицини;
 • Законодавче та нормативне забезпечення постановки продукції для ветеринарної медицини і тваринництва на виробництво, її реєстрації та контролю якості в Україні;
 • Ділова українська мова.

Учасники семінару внесли ряд пропозицій щодо напрацювання механізмів забезпечення контролю роботи аптечних підприємств і надання їм практичної допомоги, висловили свої побажання в частині проведення спільних семінарів-практикумів із виробниками продукції для ветмедицини, споживачами, зокрема з лікарями-практиками, отримали вичерпні відповіді на всі запитання.

Засідання круглого столу «Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях»

До Дня охорони праці 23 квітня 2019 року у м. Києві відбулося засідання круглого столу на тему: «Стійкість до протимікробних препаратів (AMR): ризики на робочих місцях». Організаторами були Профспілка працівників АПК України та ГС «Союз українського селянства». Від ДНДКІ ветеринарних препаратів та кормових добавок активну участь приймали заступники директора інституту, д.вет.н. В. П. Музика та д.б.н. Ю. М. Косенко.

До участі долучилися представники Державної служби праці України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національної академії аграрних наук України, Національного університету біоресурсів і природокористування,Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС», обласних організацій Профспілки працівників АПК.

Метою заходу було обговорення питань щодо:
– права кожної людини на доступне та безпечне харчування;
– виявлення ризиків потрапляння в організм працівників тваринництва та ветеринарної медицини мікроорганізмів – збудників інфекційних захворювань, стійких до антимікробних препаратів, у тому числі антибіотиків;
– розробки способів захисту працівників ветеринарної медицини, тваринництва та всього продовольчого ланцюжка від зараження стійкими до протимікробних засобів мікроорганізмами;
– протидії використанню антибіотиків і антибіотикорезистентних мікроорганізмів при вирощуванні худоби і птиці;
– визначення можливих способів захисту пересічних громадян з боку держави щодо упередження ризиків зараження протимікробними препаратами та охорони здоров’я.

З презентаціями виступили:

Ничик Сергій Анатолійович – член-кореспондент НААН, д.вет.н., директор Інституту ветмедицини НААН України (м. Київ) на тему «Антибіотикорезистентність мікроорганізмів – глобальна проблема та шляхи її подолання».

Араф’єв Василь Львович – Завідувач лабораторії молекулярної діагностики ННЦ, к.вет.н. ННЦ Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини (м. Харків) на тему: «Резистентність енергобактерій – сучасний стан проблеми»

Гаркавенко Тетяна Олександрівна – заступник директора з наукового забезпечення керівництва випробувальним центром ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи на тему «Антибіотикорезистентність збудників зоонозів та коменсальних бактерій у тварин в Україні. Європейський та національний підхід»

Харчук Людмила Володимирівна – начальник відділу з питань гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці Держпраці України на тему «Умови праці працівників у сільському господарстві. Організація медичних оглядів працівників сільського господарства, професійні захворювання».

Якубчак Ольга Миколаївна – завідувачка кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, доктор ветеринарних наук, професор НУБіП на тему: «Регулятивні заходи ЄС у сфері захисту прав споживачів та безпечності харчових продуктів».

Шевченко Лариса Василівна – професор кафедри гігієни тварин та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька, д.вет.н., професор НУБіП на тему: «Небезпечні наслідки застосування антибіотиків у птахівництві».

Сілонова Наталія Борисівна – доцент кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції факультету харчових технологій та управління якістю продукцію АПК НУБіП, к.б.н. на тему: «Протимікробні препарати в системі управління безпечністю харчових продуктів».

Косенко Юрій Миколайович – заступник директора ДНДКІ ветпрепаратів і кормових добавок, Національний координатор світової організації охорони тварин по ветеринарним препаратам, д.б.н. на тему: «Нормативно-правові акти щодо стійкості мікроорганізмів до протимікробних препаратів».

Щербина Сергій Володимирович – експерт Української сторони Платформи громадянського суспільства «Україна – ЄС», к.с.-г.н. на тему: «Забезпечення продовольчої безпеки в Україні у контексті Цілей сталого розвитку».

Учасники круглого столу були одностайні у тому, що існує серйозна загроза життю і здоров’ю не лише працівників сільського господарського та всього продовольчого ланцюжка, а й пересічним громадянам нашої країни.

Тому була прийнята Резолюція, у якій однією важливих вимог є звернення до Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин верховної Ради України, щодо проведення комітетських і парламентських слухань із залученням фахівців, громадських організацій і профспілок.