Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок
З утворенням Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок 1 січня 1992 р. була створена лабораторія експертизи та апробації нових препаратів та кормових добавок.

Основою її діяльності, у зв’язку з набуттям Україною незалежності, стали розробка, впровадження та здійснення механізмів допуску на вітчизняний ринок ветеринарних препаратів, кормових добавок та готових кормів.

Перше Положення про процедуру та вимоги до реєстрації ветеринарних препаратів в Україні було розроблено співробітниками лабораторії і затверджено Головним управлінням ветеринарії України в 1993 році, що дозволило розпочати процес реєстрації ветеринарних препаратів в Україні. На перших порах воно стосувалось лише імпортних продуктів.

З 01.07.2001 р. лабораторія була перейменована у лабораторію експертизи нових препаратів. Впровадження єдиних вимог до реєстраційної документації привело до впорядкування ринку вітчизняних виробників, майже в три рази скоротивши їх чисельність та залишивши на ринку лише тих, хто дійсно спроможний виготовляти якісні, ефективні та безпечні ліки. З метою гармонізації підходів до реєстрації, згідно з міжнародними вимогами, співробітниками лабораторії спільно з Державним комітетом ветеринарної медицини України були розроблені Положення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів (затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 1349 від 21.11.2007 р.) та Вимоги до реєстраційного досьє (затверджені ДКВМ № 133 від 14.07.2008 р.), згідно з якими сьогодні в Україні здійснюється реєстрація ветеринарних препаратів, кормових добавок та готових кормів.

При цьому слід зазначити, що розробка цих положень стала можливою на основі запропонованих співробітниками лабораторії поправок до Закону України «Про ветеринарну медицину» у версіях 2002 та 2006 років.

Наукові співвробітники лабораторії вперше започаткували використання в галузі ветеринарної медицини України геоінформаційних систем (ГІС) для контролю за розповсюдженням захворювань та застосуванням ветеринарних препаратів.

З 01.01.2004 р. лабораторія, разом з двома іншими лабораторіями (інструментальних методів контролю і високоефективної рідинної хроматографії), була об’єднана у відділ наукової експертизи та фармацевтичного аналізу.

Створення Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок (НАВПКД) на базі ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, було передбачено змінами до Закону України «Про ветеринарну медицину» у 2006р. Протягом 2007 року було розроблено положення про НАВПКД для публічного обговорення.

Враховуючи досвід Європейських країн у галузі створення Національних агентств ветеринарних препаратів та враховуючи їх функціональну діяльність Держветфітослужба звернулася з листом за № 15-9-1-14/4550 від 30.05.2011р. у Міністерство сільського господарства Франції, з проханнями надати допомогу у створенні НАВПКД та сприяти співпраці з Центром співробітництва у галузі ветеринарних препаратів Всесвітньої організації здоров`я тварин – Національного агентства ветеринарних препаратів Франції (ANMV).

В листопаді 2011р. у рамках Координаційного комітету VICH відбулася робоча зустріч представників ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок та ANMV. У 2012р. керівництво ANMV відвідало ДНДКІ ветпрепартів та кормових добавок, ознайомилось з його структурою та можливістю створення на його базі Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок , основними напрямками якого будуть наукова експертиза з метою реєстрації ветеринарних препаратів та кормових добавок, здійснення фармаконагляду, аналітичний контроль, сертифікація згідно вимог НВП, НЛП та НКП, інспекційна діяльність. Результатом цього у 2013р. стало підписання угоди про співпрацю та надання відповідної допомоги.

З 01.07. 2013 р. створено Національне агентство ветеринарних препаратів та кормових добавок.