Янович Дмитро Вадимович Завідуючий лабораторією – доктор сільськогосподарських наук. тел. (032) 252-31-52 e-mail: dyanovych@scivp.lviv.ua

Історія лабораторії 

У даний час лабораторія забезпечує важливі контрольні функції Інституту, як на етапах розробки нових вітчизняних ветеринарних препаратів, так і при їх реєстрації та виробництві. На першому етапі розробки нових вітчизняних препаратів лабораторія узгоджує методики, які закладено виробником з метою контролювання якості. В подальшому при реєстрації як вітчизняних, так і закордонних препаратів, співробітники лабораторії проводять повний комплекс аналітичних досліджень з метою перевірки їх якості. Функції лабораторії

  • Розробка, модифікація, валідація та впровадження методик в галузі контролю якості ветеринарних препаратів та кормо­вих добавок із застосуванням фізико-хімічних методів аналізу.
  • Розробка, модифікація, валідація та впровадження мето­дик визначення залишкових кількос­тей ветеринарних препаратів (антибіотики, сульфані­ламіди, протипаразитарні препарати, гормональні стимулятори) та забруднювачів (мікотоксини, токсичні елементи, пестициди)  у кормах та продуктах тваринного походження (м’ясі, молоці, меді, яйцях та ін.).
  • Навчання спеціалістів контрольних та виробничих ветеринарних лабораторій застосуванню нових методик розроблених лабораторією.
  • Наукові дослідження в галузі біохімії сільськогосподарських тварин та ветеринарної токсикології; окремі етапи наукових програм інституту, що потребують застосування складних аналітичних методів досліджень: спектрометричних (мас-спектрометрія, інфрачер­вона, ультрафіолетова, атомно-абсорбційна, флюориметрія); радіологічних; радіоімунних;  імуноферментних; потенціометричних;  хроматографічних (ТШХ, ВЕТШХ, ГХ/ДЕЗ, ГХ/МС, ВЕРХ/УФ/ФЛ, ВЕРХ/МС/МС) .
  • Лабораторія входить до складу референс-лабораторії з контролю залишкових кількостей ветеринарних препаратів та кормових добавок (Reference Control Laboratory of Veterinary Drug Residues in product of animal origin and food additives), здійснює науково методичне забезпечення всіх напрямків в галузі контролю за вмістом у продуктах тваринного походження (молоко, м’ясо, яйця, мед, аквакультура тощо) залишкових кількостей фармакологічних субстанцій ветеринарних препаратів, заборонених до використання фармакологічних препаратів та їх метаболітів, а також забруднювачів і заборонених препаратів (гормони та антибіотики-стимулятори росту) у кормових добавках, преміксах та кормах.
  • Лабораторія входить до складу випробувального центру ДНДКІ ветпрепаратів акредитованого НААУ на проведення лабораторних досліджень за вимогами ДСТУ ISO/IEC 17025-2001.

Працівники лабораторії за дорученням Державного комітету ветеринарної медицини України виконують аналіз експортних партій вітчизняної продукції тваринного походження. Досвід, одержаний при проведенні більше, ніж 5000 аналізів за період з 2002 по 2009 роки, враховується за розробки нових методик та підготовки нормативної документації щодо їх впровадження, а це 38 скринінг-методів для контролювання основних груп залишків ветеринарних препаратів (антибіотиків, сульфаніламідів, мікотоксинів, заборонених до використання препаратів, гормонів та гормональних стимуляторів росту). Основні розробки лабораторії Розроблена та впроваджена комплексна система контролю якості ветеринарних препаратів, що базується на поєднанні фізико-хімічних методів зі сучасним інформаційним забезпеченням процесів аналізу та обробкою і збереженням одержаних результатів. Модифіковано 250 та розроблено 20 методик кількісного і якісного аналізу. За результатами розробки, вдосконалення та валідації методик імуноферментного та хроматографічного аналізу в галузі визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження лабораторією затверджено та впроваджено 45 методик з визначення:

гормонів

(тестостерон, 17 ß-естрадіол, кленбутерол, диетилстильбестрол, зеранол, метроксипрогестерон, ацетилгестагени);

антимікробних речовин

(хлорамфенікол, фуразолідон, фуралтодон, фурадонін, тетрацикліни, стрептоцид, сульфагуанідин, сульфадіазин, сульфатіазол, сульфамеразин, сульфаметазин, сульфаметоксипіридазин, сульфаметоксазол, сульфадиметоксин, сульфахлорпіразин, бензилпеніцилін, амоксицилін, ампіцилін, клоксацилін, стрептоміцин);

мікотоксинів

(афлатоксини, афлатоксин В1, фумонізин, токсин Т-2, деоксиніваленол, афлатоксин М1, охратоксин А, зеараленон);

протипаразитарних препаратів

(івермектин, фенбендазол)

Співробітниками лабораторії розроблено методи контролю препаратів групи фторхінолонів, вітамінно-мінеральних препаратів та преміксів, розчинника ДНДКІ для вакцини проти хвороби Марека. Розроблено Впроваджена комп’ютерна база даних методів контролю ветеринарних препаратів. По запропонованих методиках проводиться стажування спеціалістів контрольних лабораторій підприємств, обласних лабораторій. Публікації