Тішин Олександр Леонідович Завідуючий лабораторією — доктор ветеринарних наук. Тел. (8032) 231-63-36 Е-mail: otishyn@scivp.lviv.ua

Історія лабораторії

Функції лабораторії:

  • здійснення державного нагляду і контролю за якістю дезінфікуючих та антигельмінтних препаратів;
  • проведення апробацій дезінфікуючих засобів і антигельмінтних препаратів вітчизняного та імпортного виробництва;
  • проведення розробок нових дезінфікуючих, антигельмінтних, акарицидних та інсектицидних препаратів;
  • розробка аерозольних методів використання лікарських препаратів і біологічно активних речовин, які застосовуються для лікування та профілактики захворювань с.-г. тварин і птиці;
  • проведення експертиз НД на дезінфікуючі та антигельмінтні препарати;
  • проведення вибіркових контролів якості дезінфікуючих та антигельмінтних препаратів;
  • розробка практичних рекомендацій щодо випробувань та застосування нових дезінфікуючих і протипаразитарних препаратів у ветеринарній медицині.

Наукові здобутки лабораторії відображені у 200 наукових статтях. Розроблено у співпраці з науковими установами України ряд високоефективних антигельмінтних, інсектицидних та акарацидних препаратів, зокрема: альбен, альбендазол-суспензія 2,5 %, альбендазол-гранули 10 %, ектоцид, аміцид, амдезин, амідек, фебемітел, пірітел, ветпіперазин, пірапразіт,  енвайр для собак, енвайр для котів, кобра(принада для дератизації) тощо. На перспективу лабораторія працюватиме над розробкою нових дезінфікуючих засобів з урахуванням сучасних наукових вимог щодо цієї фармакологічної групи, а саме: універсальність, стабільність при транспортуванні та зберіганні, розчинність у воді, активність стосовно широкого спектру мікроорганізмів, повільне (за можливості відсутнє) формування резистентності мікроорганізмів, безпека для людей та тварин, неагресивність відносно обладнання та інструментів, які використовуються у практиці ветеринарної медицини і штучного осіменіння тварин, екологічна безпека, оптимальне співвідношення «ефективність – витратна норма – ціна». Перспективним напрямом роботи лабораторії є створення, розробка та контроль багатокомпонентних антигельмінтних препаратів, до складу яких входять декілька активнодіючих речовин, що взаємодоповнюють одна одну, щодо спектру антигельмінтної активності та спроможні проявити високу ефективність як проти  статевозрілих, так і личинкових стадій розвитку паразитів. МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕНЬ: Бактеріологічні дослідження: органолептичні дослідження деззасобів, визначення бактерицидного розведення та бактерицидної концентрації, бактеріостатичної, спороцидної дії, фенольного коефіцієнту, білкового індексу деззасобів, визначення ефективності дезінфікуючих властивостей деззасобу при обеззаражуванні поверхонь на тест?об’єктах контамінованих санітарно?показовими мікроорганізмами, оцінка ефективності дезінфекції за відсотком зменшення мікробних клітин, оцінка ефективності аерозольної дезінфекції за відсотком зменшення мікробних клітин, визначення ефективності якості дезінфекції об’єктів, підпорядкованих ветеринарному нагляду (тваринницьких приміщень), оцінка ефективності дератизаційного препарату. Паразитологічні дослідження: оцінка ефективності інсектоакарицидного препарату, оцінка ефективності інсектицидного препарату, діагностика паразитарних хвороб: копрооволярвоскопічні дослідження калу, зажиттєва діагностика гельмінтозів, оцінка ефективності протипаразитарного препарату, дослідження шкіри на наявність в ній личинок філяріат, які викликають дерматити, визначення життєздатності яєць і личинок гельмінтів, виявлених у зіскребах із стійл, боксів тваринницьких приміщень, на грунті та інших об’єктах зовнішнього середовища. Основні розробки лабораторії Розроблено (вдосконалено) і впроваджено у виробництво методи контролю, а також проведено порівняльну оцінку ефективності нових дезінфікуючих засобів і протипаразитарних препаратів. У співпраці з Національним аграрним університетом, Інститутом ветеринарної медицини УААН розроблено інструкцію: «Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація», яка затверджена науково-методичною радою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України (протокол № 3) від 23.12.2005 року. Розроблені та вдосконалені методи контролю і затверджено в установленому порядку НД на нові вітчизняні дезінфікуючі засоби. Зокрема, розроблено та затверджено в установленому порядку НД та листівки-вкладки на високоефективні сучасні, екологічно безпечні дезінфікуючі засоби Кристал-700, Кристал-900, Кристал-1000, по їх застосуванню у вигляді вологої та аерозольної дезінфекції тваринницьких та птахівничих приміщень у присутності тварин і птиці та об`єктів, які підлягають ветеринарно-санітарному нагляду. Вивчено режими застосування цих препаратів для обробки інкубаційних яєць. Отримано патенти на дезінфікуючі засоби Кристал-700, Кристал-900, Кристал-1000. Завершується розробка ефективнішого, екологічно безпечного дезінфектанта Кристал-1100 для обробки інструментів і обладнання, що використовується у ветеринарній медицині та штучному осіменінні сільськогосподарських тварин. Вивчено in vitro дію вищезгаданих дезінфектантів на мікобактерії туберкульозу, бактерицидне розведення, бактерицидну концентрацію, фенольний коефіцієнт, білковий індекс та токсичний вплив на організм тварин. Розроблено методичні рекомендації: “Дослідження якості нових дезінфікуючих, миючих засобів, що застосовуються в практиці ветеринарної медицини”. Розроблено ТУ У на високоефективні антигельмінтні, інсектицидні та акарацидні препарати.

Публікації

Участь у семінарах, конференціях

Перелік платних послуг, які можуть надаватися лабораторією юридичним і фізичним особам